פרק 93 המתקרב לה' ניצול מכל רע
 

המתקרב לה' ינצל מכל רע


מסר מהאוטיסט בנימין גולדן                ג' אלול תשס"ח

 

אני רוצה להגיד לכל עם ישראל שכל רגע מתקרב הסוף.

כל רגע, כל שניה, כל דקה מתקרבים לתקופה הקשה ביותר של עם ישראל מאז שיצאו ממצרים

[''והיתה עת צרה אשר לא נהיתה, מהיות גוי עד העת ההיא'' (דניאל יב)].

 

וזה לא רק הרגע האחרון של הגלות של עם ישראל.

זה יום הדין של כל העולם [''ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים... ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים'' (מלאכי ג)].

 יהיה מצב מפחיד ביותר. [''ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ (לשבור) הארץ (ישעיה ב)].

 

אבל עם ישראל, הכלה האהובה של הקב''ה, תסבול [''יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים'' (דניאל יב)] אבל היא לא תעלם

[כעם שחלק מעם ישראל ישאר, כמבואר בכתובות קיב: ע''ש] כמו רוב האומות בעולם [שיעלמו לגמרי:

''והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יוותר בה'' (זכריה יג) וגם אדום יושמד לגמרי (עובדיה א יח ועוד)].

עם ישראל ישרוד בעז"ה ויהיה הגרעין [לפי דברי הגמרא כתובות קיב: היינו עשירית מהעם, ראה שם ברש''י ד''ה ועוד] לבריאת העולם המושלם [ראה דברי הרמח''ל במסגרת משמאל ומהר''ל ''נצח ישראל'', פרק ל ועוד].

אבל בכדי לזכות לזה, אני מבקש מהאחים והאחיות שלי, עם ישראל, לשבת על הרצפה, ולבכות ולבכות ולבכות [ראה פרטים במסר 39], להוריד לגמרי את הגאווה [''אז אסיר מקרבך עליזי גאותך...והשארתי בקרבך עם עני ודל (ענוותן-רש''י)'' (צפניה ג)]. לחזור בתשובה על כל חטא וחטא, להצטער עד לדמעות ולהחליט שלא לחטוא יותר.

להתקרב לאבינו שבשמים הקב''ה  ולא לצאת מתחת כנפיו, כביכול [''ותחת כנפיו תכסה'' (תהלים צא)] ולא להתעסק בגשמיות מיותרת או הבלי העולם הזה [''והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו'' (ישעיה ד)].

עם ישראל, בימים הבאים ובשבועות הבאים לא יהיה שום מקלט בטוח, רק בבית ה'. מי שיתקרב בימים אלה לקב''ה, היהודי הזה ינצל. גם מהפחד וגם מכל דבר קשה שיבוא לעולם [ראה במסגרת מעבר לדף דברי הרמב''ם].

כדי להבין את המצב שלנו ולדעת מה ואיך לעשות, כדאי לקרוא שוב את המסרים הקודמים שלנו, להתבונן בהם ולבצע את השינוי הגדול [מחיי גשמיות לחיים אמיתיים של רוחניות וקרבת ה']. וכדאי לעיין במקורות של הדברים בתורה, בדברי חז''ל והנביאים הקדושים - שהם מתרחשים כעת.

יהודים, יהודים, זיסע קינדערלאך, תחזרו לקב''ה. תחזרו לאבינו שבשמים ותחיו, תחיו לנצח.

 מסר דחוף לעם ישראל

מהאוטיסט בנימין גולדן,  ד' מנחם אב תשס"ח


אני בטוח שאחי היהודים מאוד מרגישים שהעולם נמצא במבוכה מפחידה.

אני בטוח שכמעט כל יהודי מרגיש בחייו האישיים הרבה צער ויסורים.

בין אם זה מחלות חס ושלום, בעיות של שלום בית או ילדים שירדו מהדרך או כל מיני צרות אישיות אחרות.

אסונות כאלו הולכים ונהיים יותר ויותר קשים ותכופים.

בנוסף לצרות האישיות האלו שכבר התרבו כל כך, לא עלינו, ראינו בשנים האחרונות שינויים עצומים בעולם שלנו.

בין אם זה תופעות טבע משונות ו"תנכיות" או איומי מלחמה יותר מפחידים ממה שהמח יכול לתפוס, עם חומרי נשק כל כך נוראים שאנחנו מפחדים אפילו לחשוב עליהם, או כל מיני בעיות כלכליות שיש בכל העולם אשר גורמים לקשיי פרנסה לעולם כולו, או המחסור באוכל אשר גרם להעלאה דרסטית של מחירי האוכל.

מה שאמרתי עכשיו זה רק תקציר של השינויים שהתרחשו בעולם בו אנו חיים. עולם של פחד, עולם של מתח, עולם שמאיים להיחרב בכל רגע. זה ברור לכל מי שרוצה לראות את האמת, שאנחנו במצב קשה  ושהקב"ה אומר לנו משהו מאוד חשוב.

לנו, לעם ישראל, יש את התורה הקדושה שמורה לנו איך לחיות, ואת הנביאים הקדושים ללמוד מהם, שניבאו כל מה שקרה עד עכשיו במדויקות מדהימה. היהודים שבאמת מאמינים שהקב"ה הוא ריבונו של העולם ושהמילה שלו זה הכל, הם ישמחו עם כל השינויים המתרחשים מסביבנו. כי זה מראה שהנבואות באמת נכונות ושבאמת בקרוב נקבל את משיח צדקינו, בעז"ה.

אחים ואחיות, הביטו מסביבכם. תראו כל מה שמתרחש. תשנו את עצמכם לטובה. תכירו בעובדה שהקב"ה הוא השולט. ואם לא, הוא יראה לכם את זה בצורה הקשה ביותר ולא תוכלו להכחיש את זה יותר.

לפי דברי הנביאים הקדושים, שני שליש מהעולם הולך להחרב [זכריה יג].

הוא יביא עלינו ניסים גדולים יותר מאלו שהיו במצרים. פחד, בהלה וייאוש יתקפו את אלו שמכחישים את קיומו או את שליטתו המוחלטת. אך המאמינים ישמחו. הם ישמחו והקב"ה ידאג להם כמו שאמא דואגת לתינוק הקטן שלה ולא יהיו להם שום דאגות, שום פחד ושום צער.

לכן, עכשיו זה הזמן להשמיד את  עגל הזהב. כל אחד במו ידיו, לנפץ אותו ולמעך אותו עד שישאר רק אבק. ותקברו את האבק הזה לנצח.

עם ישראל, הגיע הזמן לחזור הביתה. נכון, זה לא יהיה קל לבוא לארץ אשר מנהיגיו לא מאמינים ולגמרי דוחים את המושג "משיח" וכל מושג אחר של יהדות. אך לא לפחד, כי אנחנו יודעים מהנביאים הקדושים שהמנהיגים הלא-מאמינים של היום יפלו לגמרי עוד לפני שהמשיח יוכתר.

בנוסף לזה, הרשו לי להבהיר שלמרות שארץ ישראל מוקף על ידי אויבים רשעים ומסוכנים מאוד שמרובים מאתנו בממדים גדולים, בכל זאת אין ממה לפחד.

 כל מדינות העולם עומדים לעבור מלחמות קשות מאוד וניסים מופלאים דומים לאלו שהיו במצרים ושני שליש מהעולם ילך - אבל לא ארץ ישראל.

אחי ואחיותי, שובו הביתה. הזמן הגיע. אלו שברוסיה, כדאי לכם מאוד לצאת עכשיו. אלו שבאמריקה ואירופה, אדום הולכת להחרב (עובדיה א, יח). תבינו לבד.

רק אלו שבאמת בוטחים בקב"ה ואוהבים את הקב"ה, ינצלו. רק אלו שחיים כל הזמן קרוב לקב"ה יינצלו. רק אלו שמשתדלים, לפחות משתדלים, לעשות את רצונו, אלו ישרדו. כי רק אנשים כאלה מתאימים לחיות בעולם של אמת.

אל תבזבזו את הזמן כי הסוף קרוב מאוד. אני אומר את זה עכשיו כדי להזהיר אתכם ובע"ה לעזור לכם להגיע להחלטה שהמקום הכי בטוח בעולם זה תחת ''כנפי הקב"ה'' בארץ ישראל.

נכון, לא יהיה קל. יהיה קשה מאוד. הציונים חייבים ליפול, הממשלה המושחתת חייבת ליפול ומשיח יתגלה.

כל הרשעים של עם ישראל ייעלמו. לא יהיה פשוט, אך אלו שמאמינים אוהבים ומקבלים את הקב"ה למלכם ישרדו ויפרחו.


מסר ליהודי רוסיה

יהודי רוסיה, כבר אמרתי לכם שצריכים לצאת מרוסיה. אף על פי שאני בטוח שרובכם לא ישמעו לי, ואפילו אחרי שרוסיה הרימה את הראש שלה שוב לנסות לכבוש את העולם.

מכל מקום, שוב אני מבקש, יהודים צאו משם! הרוסים הם אכזריים, אנטישמיים ואנטי-הקב''ה. הם ניסו להרוס את האידישקייט ברוסיה בשיטות קשות ואכזריות ביותר וכמעט הצליחו.

אבל הם לא הצליחו, כי נשארה קבוצה קטנה ששומרת תורה ומצוות. ומהגרעין הזה  יצמח בעז''ה עץ גדול. כי אפילו שהכמות קטנה, השורשים עמוקים. אבל כל זמן שאפשר, יהודים צאו משם, צאו!

נספחים

(39) ספר דעת תבונות - קסא - קפח

ביום הדין הגדול יפרוש הא-דון ב"ה את השמלה לעיני כל היצור, מכל מה שנעשה מיום ברוא אלקים אדם על הארץ עד היום ההוא, ויראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה, קטון וגדול, ומה נגזר עליו לפי משפטו האמיתי לזמן קיבול שכר לעתיד לבוא.  ואחר כך יצאו צדיקים לקבל שכרם, איש איש כפי מעשיו.

והנה בתחיה יקומו צדיקים ורשעים, והרשעים שחטאו ולא נשלם בהם העונש הראוי יענשו אז כראוי להם.  ואמנם אחרי התחיה יהיה יום הדין הגדול שידון הבורא ית' את כלם וישפוט הראוים לישאר לנצחיות, והראוים ליאבד.
הראוים ליאבד יענשו כפי מה שראוי להם, ולבסוף יאבדו לגמרי, והראוים לישאר ישארו במדריגה שתגיע להם, כפי המשפט בעולם שיחודש.

והנה אחר שהוכנו הראוים לישאר בנצחיות כל אחד במדריגתו הנה העולם הזה יחזור לתהו ובהו, דהיינו שיפסד צורתו, וישוב מים במים כמו בתחלת הבריאה, ובין כך ובין כך הצדיקים שזומנו לנצחיות הקב"ה יעמידם במאמרו כמלאכי השרת בלי שיצטרכו לעולם זה. ואמנם לא ישיגו עדיין הטובה האמיתית הראויה להם, אלא אחר שעמד העולם תהו הזמן שגזרה החכמה העליונה, ישוב ויחודש בצורה אחרת נאותה למה שראוי שיהיה לנצחיות וישובו הצדיקים וישבו בו ויתקיימו בו לנצח נהנים בטובה האמיתית כל אחד כפי מדריגתו.


 

(1) ספר ישעיה פרק ב

ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ידוד לבדו ביום ההוא:

(יח) והאלילים כליל יחלף:

(יט) ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד ידוד ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ:

(כ) ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים:

(כא) לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד ידוד ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ:

 

 

(1) ספר דניאל פרק יב

(י) יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו

 

 

(1) ספר ישעיה פרק יא

(א) ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה:

(ב) ונחה עליו רוח ידוד רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ידוד:

(ג) והריחו ביראת ידוד ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח:

(ד) ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע:

(ה) והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו:

(ו) וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם:

(ז) ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן:

(ח) ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה:

(ט) לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ידוד כמים לים מכסים:

(י) והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד:

(יא) והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים:

(יב) ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ:

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499401 פעמים
היום - 01/02/23