פרק 94 - היום הגדול והנורא מתקרב
 

    מסרים נוספים וחומר נוסף  www.emet8.com

היום הגדול והנורא מתקרב

 מסר מדניאל  בחור אוטיסט        כ"ב אלול  תשס"ח


אחי ואחיותי, היום הגדול והנורא
(יואל ג) מתקרב [''הגדול והנורא-כי אז יראה גדולת ממשלתו ומעשיו הנוראים'' (מצודת דוד שם)]. מתקרב בצעדי ענק.

כל אדם שחי בעולם היום, יכול לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם משתנה מאד. מכל הכיוונים אנחנו רואים פירוק של כל הדברים שעד היום אנחנו נשעננו עליהם. 

מהצד הכלכלי, כל המבנה מתפרק. מתפרק, כי זה בנוי על שקר [''כוחי ועוצם ידי'', בנוסף לשחיתות מסוגים שונים]. רוב בני האדם בעולם בטוחים שזה מבנה חזק ואמיתי, אבל זה רק אחיזת עיניים - ועוד מעט זה יפול לגמרי, אפילו עם כל המאמצים של המדינות הגדולות והעשירות להציל את השקר ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.

אבל הם תומכים בזה עם דברים לא ממשיים, ולכן בסוף הכל יתפרק ויפול לתהום [''ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו מהרה לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך'' (תפלת ימים נוראים)].

כל המערכת הכלכלית של העולם תתמוטט וישאר תוהו ובוהו [''ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף'' (ישעיה ב)].

מצד אסונות טבע, ראינו הרבה בזמן האחרון. ויהיו עוד יותר גדולים, יותר ממה שהדמיון של האדם יכול לדמיין. מפחיד מאד והרסני בצורה ענקית ומדהימה [''ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ'' (ישעיה ב)].

ובנוסף לזה, כל אדם יכול לראות שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה. מלחמה שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה. יהיה הרס של שני שליש של העולם [''והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יוותר'' (זכריה יג)], על ידי הקב"ה בעצמו, בלי שליחים.

ויהיו גם ניסים עצומים. יהיו דברים שיהיה ברור שהם באים ישיר מהשמים [''הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות'' (ירמיה טז) ''לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה עיקר ויציאת מצרים טפל לה'' (רש''י שם)].

הימים האלה מתקרבים אלינו במהירות, אבל רוב האנשים לא זזים, ולא מנסים להציל את עצמם. ואיך אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכזה מצב? מילה אחת: תשובה.

לחזור בתשובה, שזה לחזור להקב"ה ולתורתו באמת, בלי הבלי העולם הזה. אדם שהוא מצטער על כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו, ורוצה את האמת עם כל הכוחות שלו, ומשתדל להגיע לזה, זה אדם שבעז"ה יציל את עצמו.

אנחנו האוטיסטים, כתבנו ב"ה הרבה מסרים בנושא הזה. אבל לרוב האנשים זה לא מזיז [אין זה תופעה חדשה כלל: ''השמן לב העם הזה ואזניו הכבד וגו''' (ישעיה ו) ''אין איש נִחם על רעתו...כולה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה וגו''' (ירמיה ח) ועד הרבה בדברי הנביאים]. כבר כתבנו כל מה שיש לכתוב. כמה דברנו ודברנו, אבל אלה שלא רוצים לשמוע, פשוט סותמים את האוזניים. 

השקר נעים להם יותר, כי הם לא מכירים את ההנאה הרוחנית הבלתי מוגבלת של קרבת ה' [כמבואר במסילת ישרים פ''א ועוד]. הם זונים אחרי החומר [''עגל הזהב'', הבלי עוה''ז], ומכירים רק את ההנאות החומריות השטחיות והחולפות. אנשים כאלו הם אבודים, רח''ל.

אבל אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש, אולי עם ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת. אולי עם כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון, כל המסרים: דרך הטבע, דרך המשבר הכלכלי, דרך כל מיני אסונות אישיים ל"ע, דרך האיומים של רוסיה ואיראן, ואיומים מכל מיני כיוונים, אולי עם כל זה, יפתח פתח קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר הרהורי תשובה.

לכן אני מתחנן לפני כל יהודי: תחזור לקב"ה! שֵב על הרצפה, שים אפר על הראש, ושק על הגוף [ראה שולחן ערוך או''ח תקעט] - ואם אין שק ואין אפר, תקרע קריעה כמו אַבֶל - ותבכה על כל העבירות שעשית נגד הקב"ה [''אמר רבי אלעזר...אף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו'' (ברכות לב:)].

תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה שלך ותבכה על זה. ותחליט: ''מהרגע, אני חי חיים של אמת. אני חוזר לקב"ה, והעבירות שעשיתי לא אעשה עוד''. להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה.

הגיע הזמן לעשות משהו ממשי כדי להציל את עצמנו. וזה הדבר היחיד שיציל אותנו: תשובה אמיתית [''רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושין תשובה נגאלין, שנאמר 'שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם''' (סנהדרין צז:)].

קודם תשובה, ובנוסף לזה תעשו משהו להראות לקב"ה שאתם באמת מחכים לו [''חיוב לחכות לביאתו בכל יום וכל היום...כמו שאנו אומרים בתפלה 'כי לישועתך קוינו כל היום''' (הגדת בית הלוי עמוד ק"כ ע''ש כל  הענין וראה במסגרת כאן)]. תעשו לעצמכם בגד יפה, לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח.

כשיגיע הזמן שמשיח מגיע, וכל אחד ירוץ לקבל פניו, אנחנו נלך לארון שלנו, נפתח ויהיה בגד מוכן. לא יהיה חסר כפתור ולא נצטרך להחליט הבגד הזה או הבגד הזה. שהכל יהיה מסודר, שלא פתאום יתגלה כתם או שחסר משהו. שפשוט נלבש ונלך לקבל משיח צדקנו [ראה במסגרת מעבר לדף].

וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח, שזה בגד צנוע. לאשה, בגד רחב עם שרוול ארוך, מכופתר עד הצואר גם מאחור ומהצדדים. שמשיח בא, אי אפשר לרוץ לקבל אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.

אסור לקבל משיח עם פאה. אין שום פאה שתהיה מותרת. שום חצאית או שמלה צמודה, שום גרב לא מספיק עבה, שום נעל לא צנועה. בלי איפור, ממש אשה צנועה. הגברים, גם הבגדים שלכם צריכים להיות לא צמודים, רחבים ומכובדים.

עם ישראל, אלה הבגדים שאנחנו צריכים ללבוש כשאנחנו באים לקבל פניו של משיח. וצריכים גם את הלבוש הפנימי - זה התשובה [זכריה ג, ד ושערי קדושה א, א ע''ש]. להצטער על העבירות שלנו, להצטער עם כאב חזק עד דמעות. ועם שני הדברים האלה, הלבוש החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים, אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח צדקנו.

ויש עוד דבר חשוב ביותר, שזה היסוד של הקשר של כל יהודי לעולם הבא ולנצח. וזה האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יכול. שהוא ברא אותנו ואת כל העולם, ואם אנחנו רעבים - הוא יאכיל אותנו. ואם אנחנו עייפים - הוא יסדר לנו מיטה נוחה, ואם אנחנו צמאים - הוא יביא לנו מים. ואם אנחנו מפחדים - הוא ירגיע אותנו [ראה העיקר הראשון של הי''ג עיקרי האמונה].

וכל מה שאנחנו צריכים - הוא יספק לנו, ואנחנו לא צריכים הבנק, ביטוח לאומי, קופת חולים, צבא, משטרה וכו'. אנחנו לא צריכים שום דבר - רק צריכים את הקב"ה, והוא יטפל בכל הצרכים שלנו.

עם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל את משיח צדקנו ברחמים [''הבוטח בה', חסד יסובבנו'' (שוחר טוב לב וראה מלבי''ם תהילים קכה)].

(

כיצד יופיע משיח צדקנו?

מרבי חיים מוולאז'ין ז''ל

"הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעיין בסוגיא שלפני. פתאום אני מרגיש כי השמש התחילה מאירה באור גדול פי כמה ממה שהאירה עד עתה. איזו בהירות! פתאום אני שומע כיצד הציפורים על העצים שבגינה פוצחות פיהן במנגינה חדשה, מרנינה, כובשת לבבות. והנה אני שומע קול רחש עולה מן הרחוב.

אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את אלי הסנדלר רץ בבהלה. מה קרה אלי? מה קרה לאור השמש? מנין נגינת הציפורים המקסימה? מה קרה לעצים שהתחילו מלבלבים לפתע בניצה חדשה, מה קרה?

מה, אינך יודע רבי, נותן בי הסנדלר את עיניו, הרי משיח בא! מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש של שבת שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך המשיח. מוציא אני את המלבוש והנה, אויה, חסר בו כפתור!...

אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות. האם להתעטף בקפוטה הפגומה או לא להתעטף בה? ואני תוהה אם אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של חול?"

(מהגאון רבי משה סולובייצ'יק, בנו של הגר"ח מבריסק (רי"ד סולובייצ'יק בספר על התשובה עמ' 236, וכ''כ ראה דברי רבי חיים מוולאז'ין גם בספר דרך סלולה עמ' 77)

שלושה באין בהיסח הדעת, אלו הן משיח וגו' (סנהדרין צז.)

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7726080 פעמים
היום - 02/12/23