תמחו או שתעמדו בפני אסון

Protest or face Disaster

תמחו או שתעמדו בפני אסון

בס"ד, תרגום למסר מאת מוישל'ה, מתאריך י"ז אב תש"ע

  למסר המקורי: Protest or face Disaster 


כמובן שאני חולה, מדוע כל יהודי בעולם איננו חולה בשל התועבה המאוסה הממשיכה לנגוף את העולם ואפילו את ארץ ישראל, ארץ הקודש?! והדגנרטים האלה מצהירים שתל אביב תהיה עיר-הבירה של התועבה הזאת, וכמעט אף אחד איננו אומר מילה כנגד זה, כמעט שום צדיק, שום רב, שום תלמיד-חכם, אף אחד!

וכעת הם אמורים בחוצפתם האיומה לצעוד ברחובותיה של ירושלים עיר הקודש, לא עלינו, ואף אחד איננו אומר מילה, אף אחד!!! שתיקה! אנחנו ניענש עבור השתיקה הזאת, השם ירחם. מישהו צריך לצעוק. אם לא – הכל אבוד! זוהי ההשפלה הגדולה ביותר כלפי השכינה מאז טיטוס הרשע.

יהודים, תתעוררו! תבינו שזה פשוט לתת סטירת-לחי, זה כמו לרמוס את בוראכם ותורתו, ואף גרוע יותר. אבל כמעט שאף אחד איננו מרים את קולו. הם טוענים שזה לא טוב שהצעירים ידעו מזה. אך לצערי, בישיבות הנגע הזה משתולל, וכל ילד צריך לדעת מזה בכדי שיוכל להגן על עצמו. איך אתם חושבים ניראה בשמים כאשר אנחנו מאפשרים לדבר הנורא הזה להתרחש ללא המחאה המתבקשת? כן, מוחים על המתים, על כך שעצמות המתים נחטטות ומושלכות לערימות-זבל, אבל אנחנו לא אומרים מילה על כך שלועגים ומבזים את השכינה הק' ואת הקדוש ברוך הוא בכזו חוצפה ענקית, בהתרסה כה איומה כנגד השמים, ה' ישמור. אז אנחנו, היהודים והעולם נשלם את המחיר על כך.

אבא: מה בנוגע למחאה המתקיימת בכיכר השבת?

מוישל'ה: חייבים לעשות זאת, חייבים, חייבים, עשו זאת, אבל תגידו את האמת! ועדיין זה לא מספיק, מפני שרוב האנשים לא יופיעו.

אבא: איך מביאים את האנשים להגיע להפגנה אם הרבנים אינם מגיעים?

מוישל'ה: זו הבעיה, אבל תגידו את האמת כפי שהיא. אנחנו עומדים לשלם ביוקר אם לא ימחו כראוי. זה לא מספיק. בדורות הקודמים, אנשים היו משליכים את עצמם ברחובות ומסכנים את אבריהם ואת חייהם בכדי להגן על כבוד שמים. האנשים היו עומדים בדרכם וצועקים עד השמים ולא מאפשרים להם לעבור.

כאשר טיטוס נכנס לבית המקדש, כל כך הרבה יהודים העדיפו להתאבד מאשר לעשות איזשהו דבר כנגד רצון ה'. ולמרות שטיטוס ביצע את המעשים הגרועים ביותר, את ההשפלות הקשות ביותר לבית קודש-הקדשים, המעשים הכי גסים האפשריים, אך עדיין הדבר הזה שקורה כעת הוא גרוע עוד יותר! טיטוס היה גוי, ואנחנו – יהודים, וזה גרוע הרבה יותר. טיטוס נענש בצורה הקשה ביותר, וכך גם אנחנו ניענש אם אנחנו איננו מוחים על החוצפה האיומה והנוראית הזו. זו ההתרחשות הקשה ביותר שיכולה להיות, והפעולה הזאת תוריד את העולם למטה, ותחריב את כל אלו שהם אינם עם הקב"ה. פעולה זאת תסייע לחורבנו של העולם-הזה, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו.

אבא: מה בכל זאת אנחנו יכולים כעת לעשות בכדי לשתף עוד אנשים ולהביא אותם להשתתף במחאה?

מוישל'ה: אינני יודע, אבל אני מספר לכם ומזהיר את כולם שזהו 'הפיצוץ האחרון'.

אבא: מדוע בכית כל כך אתמול בלילה?

מוישל'ה: אני נשמה טהורה, אני אינני מסוגל לסבול כזו טומאה נוראה. האנשים האלה מנסים להפוך את האסור למתקבל, למשהו נורמלי, וזה אומר שהם הולכים ישירות כנגד הקדוש ברוך הוא, ה' ישמור, והטיפשים הללו סבורים שהם עומדים לנצח. אבל הם יימחו מעל פני האדמה לנצח, ה' ישמור. ישנם אנשים עם יצר הרע. כל אדם יש לו יצר הרע. אך בכל אופן, לצעוד בפני כל העולם ולהתריס כנגד הקדוש ברוך הוא, שהאסור הוא מתקבל, ולהכריז שזה אפילו יפה, חס ושלום, ושכל אחד יכול להצטרף לזה, זו תועבה. והאנשים הללו קיבלו אזהרה כאשר הגיעה מחלת האיידס, אבל הם לא מקשיבים, אז זה יהיה הסוף שלהם - ה' ישמור.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972475 פעמים
היום - 27/10/21