תשובה אמיתית - עשרה שלבים

בס"ד, לרגל תחילתם של ימי השובבי"ם הקדושים - השבועות שבהם נקראים פרשיות-התורה: שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים, הימים שכידוע על פי דברי רבינו האריז"ל זיע"א מסוגלים מאד המה לתשובה ותקוני-קדושה, ברצוננו בזאת להגיש מאמר מאלף מתוך הספר 'ונפשי יודעת מאד', מאת בנימין שכותרתו: תשובה אמיתית – עשרה שלבים - מאמר נפלא ומאיר עינים זה נכתב במקורו באנגלית – והודפס בספר 'ונפשי יודעת מאד'. (עמ' 108)


יש לי דבר חשוב לכתוב.

בהסטוריה היו הרבה תקופות של רדיפות וצרות ליהודים. היו אלו זמנים של דאגה ופחד. היו אלו זמנים שה' הסתיר את השגחתו מאיתנו. היו אלו זמנים שהיהודים הרגישו שה' עזב אותם, חס ושלום; אולם באמת הוא היה אתם בכל עת. הם לא יכלו להרגיש את נוכחותו, כיון שאף לא אחד היה מוכן לכך; הם היו רחוקים ממנו מרחק רב. עתה, בזמן הזה, הוא שוב מוסתר מאתנו. הסיבה לכך היא שנחוצה לנו תשובה אמיתית, לא סוג התשובה שאנשים עושים היום, תשובה שלא הבאנו לשלמות.

לתשובה אמיתית נחוצים עשרה שלבים:

שלב א' – תשובה אמיתית נעשית כאשר אדם שקוע לגמרי בעבודתו בדרך ה', מסירות מוחלטת לה' ובטחון שכל מה שהוא עושה זה לטובתנו. הבעיה היום היא שדעות קדומות שיש לאנשים הורסות את תשובתם. אז זו כבר איננה תשובה אמיתית. משום כך לא מביא הקב"ה את הגאולה אשר לה מחכים אנו בצפיה גדולה כל כך. כשאדם עומד על סף מסעו לתשובה-אמיתית צריך הוא לסלק מעצמו את כל מטענו הישן, כל ההשקפות הישנות שהוא נשא עמו במשך חייו, ולהתחיל לצבור לעצמו רכוש חדש, יקר, שאפשר לקבלו מכתביהם הקדושים של תלמידי-החכמים. קיימים כל מיני חיבורים חשובים שחוברו על ידי צדיקים שיש בהם לעזור לנו להבין מי באמת מניע את העולם הזה. אין צורך להיות תלמיד חכם בכדי לקרוא חיבורים אלו, ובנוסף לכך יש כיום הרבה כיתובים באנגלית המתרגמים להדיוטות כמונו את סודות העולם.

שלב ב' – שלב מספר 2 הוא ללמוד הלכה. עלינו לדעת את הדרך הנכונה לעשות את המצוות שאנו עושים, אך איננו מקיימים אותם בדרך הנכונה. כולנו שרויים בעבירות בשוגג מכיון שאיננו יודעים את ההלכה. עלינו ללמוד את ההלכות כדי לקיים את המצוות באופן נכון.

שלב ג' – כל היהודים צריכים להסיר מעצמם תחושות שליליות כלפי חבריהם היהודים. אי אפשר לעשות תשובה אמיתית כשקיימות תחושות אלו בלב כנגד יהודי אחר. יהודים צריכים לאהוב אחד את השני - אין ברירה! זו מצווה בתורתנו הקדושה, כמו לאכול כשר או להניח תפילין. אין הבדל! צריך לעבוד על זה באותה שקידה שעובדים על כוונה בתפילה או כל מצווה אחרת שבאה בקושי. ההרגשה של השגיות כאשר מצליחים בזה היא עצומה.

שלב ד' – חסד: זה יסוד בהתנהגותנו עם אחינו היהודים: הדרך שבה אנחנו מתנהגים עם חברינו היהודים היא הדרך שבה ה' מתנהג עמנו, מדה כנגד מדה; אנחנו קובעים את הטון. הפעילו את אהבת האח היהודי, כשאתם עושה חסד. קל יותר לעשות חסד עם אדם שאתה אוהב מאשר אדם שמעורר בך גועל. כשאדם רוכש אהבה לכל היהודים אז החסד נעשה קל יותר.

שלב ה' – תשובה אמיתית צריכה תפילה. תפילה בלב נשבר, שה' יקבל את תפילתנו ברצון. ה' מחכה שבניו יתפללו. הוא רוצה לשמוע שנבטא את מה שצריכים, שמצפים, שרוצים ממנו. הוא רוצה לשמוע את צעקתינו מתוך כאב כדי שיוכל לענות לנו בחסדו. אפילו משה רבנו הוצרך לבקש (בפיו) מאת ה' לסלוח לבניו במדבר לאחר חטא-העגל; זה לא היה מספיק רק לחשוב דברים אלו. הוא הוצרך להתחנן בלב נשבר ארבעים יום עד שה' סלח לבניו.

שלב ו' – אמונה בה' שהכל בא ממנו: וזה בא כתוצאה משמירה אמיתית של התורה. זהו בא כתוצאה מקיום מצוות אמיתי. זה הוא הכלי להביא אותנו לאמונה אמיתית בה'. כשאדם בנתיב התשובה - האמונה היא הכרחית. כי אם לא, יהיו הרבה נסיגות להכשיל אותו. אבל עם אמונה הוא ימהר קדימה למרות כל המכשולים שיזדמנו בדרכו.

שלב ז' – יהודים צריכים להיות מודעים לסביבתם בכל זמן. לא טריפות באויר, לא דברים אסורים שמשפיעים על התרכובת העדינה שלהם. השפעות חיצוניות גורמות לתוצאות שליליות על יהודים. אנחנו צריכים תמיד להגן על סביבתינו ולשמור ששום טומאה לא תחלחל לתוכה. אני אינני צריך לערוך רשימה; אתם יודעים למה כוונתי.

שלב ח' – אינכם יכולה לבצע תשובה אמיתית מבלי ללמוד הלכות תשובה. יש הרבה ספרים בנושא. חשוב מאד לדעת את הלכות תשובה. השתמשו בהוראותיהם של צדיקינו הקדושים להדריכנו בשלבי התשובה.

שלב ט' – אהבת ה': אהבת ה' באה על ידי מצוותיו. באהבת ה' אדם צריך להודות ולהכיר בזה שהוא אבינו; הוא אוהב אותנו כמו שאב אוהב את בנו; ללא היסוסים, ללא שאלות, ללא עיכובים. רק אהבה אמיתית של הורה לילדו. אזי נוכל להחזיר אהבתו באותה דרך בה אנו מקבלים אותה ללא קשר לדברים שאנחנו מקבלים. אדם יכול לאהוב מתוך עוני, אדם יכול לאהוב מתוך חולי, אדם יכול לאהוב אפילו כשאינו רואה את סיום צרותיו. אדם צריך לאהוב את ה' ללא קשר למה שהוא מקבל ממנו. אין זה תלוי בשום דבר, רק בהחלטתו להיות מסור לזה שברא אותנו ונתן לנו חיים.

שלב י' – שמחה: ללא שמחה החיים נטולי טעם. הם נעדרים מכל הדברים שבשבילם ה' ברא אותנו. שמחה בלב האדם באה מתוך ההכרה שה' הוא בוראנו, אהובנו, המטיב לנו והמסור לבניו. כל העולם נברא בעבורינו. התורה נבראה עבורינו. הכרה זו צריכה להביא אותנו למדה כה רבה של שמחה - עד כי נוכל לרקוד מבוקר עד ערב. על ידי שמחה ניתן להתגבר על כל דבר, אפילו על לבבנו. על ידי שמחה אנחנו יכולים להשיג תשובה-אמיתית ולהביא משיח בדרך המהירה ביותר.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947883 פעמים
היום - 22/07/24