פרקים 39,40,41 עידכון 36
 

פרק 36א

השלמות פרשת ראה,   כ"ז באב התשס"ז,  11/8/2007

מנחם:
המלחמה תתחיל עוד מעט וצריכים להתכונן בתשובה ורק בתשובה,
כמו שאמרנו לכם לחזור בתשובה.
לעבוד על כל מקום חלש לחזור לחזור בתשובה.
ולעזור להחזיר אחרים אין משהו אחר לעשות.

רוצים לחיות חיים נצחיים, זה הדרך.
נוסחא פשוטה מאד: להוריד מהחיים את כל הגשמיות המיותרת.
לדעת שכל העולם הזה חלום.


שמעון:
לחזור בתשובה באמת.
כל המקומות החלשים לתקן:  (להתחזק)
כולל קנאה
כולל רצון לדברים שלא שלנו
כולל הרגשות של מסכנות  (ייאוש)
כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא צנוע, וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן צנוע.
לא התעסקות של דברים שלא חשובים לבן אדם ולנשמה שלו.
הרבה תפילה,
הרבה תהילים.

ולא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים.
מה השלמות בדיוק, אף אחד לא יודע. רק ד' יודע.
זה המטרה הסופית, לפחות בשלב זה.
כדי להיות ראויים לזה, חייבים אנחנו לשנות את עצמנו, כדי להיות ראויים לזה - לשלמות.


וזה כל מה שאנחנו צריכים לזכור. רק זה, ושום דבר אחר.
זה פשוט, אי-אפשר להתבלבל. רק אם אנחנו לא רוצים את זה, ד' ישמור.


אם אנחנו רוצים דווקא את (תענוגות) העולם הזה, לא נצליח אף פעם,
ד' ירחם.
אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית של הקב"ה, בעזרת ד' יצליח.

שוב, הצדיקים לא יסבלו.
רשע סובל מקודש(?). אם ניתן לרשע מן (בני ישראל אכלו במדבר) לאכול שנה שלימה, הוא יסבול מאד. לא יהיה לו התענוגים באוכל. לא מספיק שהטעם של המן יכול להיות כמו טעם של עוגת קצפת, הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של עוגת קצפת, ואת הריח וכו'.
אבל צדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחני, אוכל שמתעכל לגמרי, ואין בעיה שלא להיות טהור לפעמים. המחשבות שלו יכולות תמיד להיות עם הקדושה בלי הפרעה. וזה גם עוזר לו לעלות רוחני.


בעולם שלנו עכשיו, רוב היהודים, לצערי הרב, ד' ירחם, רוצים את התענוגים של העולם הזה, הרבה יותר מהתענוג הרוחני.
הם תפוסים עם התשוקות שלהם, ואין להם בחירה חופשית כבר לשנות.
אין להם רצון לשנות ד' ירחם.

אז שוב, לתפוס מה שאפשר עכשיו, כי אח"כ אם תצטרכו לחזור בתשובה, יהיה סבל רב מאד.

ב- 45 הימים האחרונים הסבל יהיה קשה. רק לאלה שיחזרו בתשובה יהיה להם קל.

מעכשיו ניתן פעם בשבוע מסר.
רק אם יקרה משהו אפשר יהיה לשאול אותנו.
גם לא יהיה שאלות ותשובות, גם לא באינטרנט. רק מסר פעם בשבוע.


ש: אפשר לקצר את הימים הקשים האלו?

ת: לא, זה יתחיל עוד מעט.

לא יהיה לך קשה אם את מחזיקה עם הקב"ה לא לפחד משום דבר.


ש: הדוב הלבן ברוסיה מתעורר האם לעורר את היהודים שיברחו משם?

ת: לא מספיק שיברחו יש הרבה שקר בין היהודים ברוסיה. לעורר אותם זה לא יהיה פשוט.
יש דבר מצחיק שמה. יש שליחים שהלכו לשמה ונהנים להיות שמה.
הם עושים כספים. לא כולם ח"ו, אבל יש כזה דבר, ונהנים מזה.
לא כל כך מעונינים שכולם יבואו בחזרה עכשיו.
אבל צריכים באמת לעורר, אבל לא דרכנו.


ש. מה עם היהודים באמריקה?

ת. היהודים שבאמריקה כל כך תפוסים, דבוקים בגשמיות, שלהוציא אותם משם, זה משימה כמעט בלתי אפשרית.
מי שלא יצא משם בעזרת השם, לאו דווקא עכשיו, בסופו של דבר יבינו שצריך לצאת משמה, אוי להם.
הגורל שלהם יהיה עם העם שלהם. עם העם שבכל ארץ.

ש. אולי לפרסם בעיתונות האוטיסטים אומרים...

ת. ח"ו, ח"ו, ירדו עליו בכל התותחים. זה לא יהיה דרך בכלל. לא בכלל. צריכים בעדינות, ולנסות להציל כמה בודדים שאפשר.
הקב"ה יגרום למצבים כ"כ קשים, שאם אז לא יבינו, אז לא יבינו.
אנחנו לא צריכים לעורר אותם.
הקב"ה יעורר אותם, אבל אם לא מבינים אז אין מה לעשות.
לי לא נראה שיש הרבה מה לעשות.


פרק 39, תיקשור עם בנימין,  ירושלים
יום שלישי  ז' באלול תשס"ז   21/8/2007

בנימין:
אני רוצה לומר לכולם ששוב ושוב אין חידושים.
אתם מחכים באמת לחידושים כמו שאמרתם עכשיו:
שהבנקים יפלו, הכסף לא יהיה שוה כלום וכו'
מלחמה מתחילה ביום זה וזה.

אבל אף אחד לא יכול בוודאות להגיד כזה דבר.
כן, מלחמה תהיה, ד' ירחם והבנקים יפלו ד' ירחם,
אבל מתי את זה נשאיר לקב"ה.
והתעסקות עם דברים כאלה זה רק מוריד אותנו מהמטרה שלנו
וזה להתקרב לאמת ולהתקרב לד' ולהיות דבוקים אליו ולרצונו.

וזה לא מה שכולם רוצים לשמוע,
רוצים שיהיה מעניין
רוצים שיהיה תנועה(אקשן)
רוצים שנגיד לכולם ביום זה משיח יגיע, תתכוננו.

יופי, כולם יגידו, בואו נתכונן.
יביאו חומרים, יבנו שער, יסדרו את האוטובוסים, אולי יורידו את התמונות עם פריצות, יעשו כל מיני סידורים,
אבל הדבר החשוב ביותר ישכחו וזה לעשות תשובה

והם יכולים לבנות שער,
לשים שטיח אדום מהכותל עד לרחוב יפו,
אבל משיח לא יבוא, כי ככה לא מתכוננים לקבל אותו.

וזה מה שאנחנו עושים רוצים להתעסק עם חומר,
רוצים להתעסק עם גשמיות, רוצים עיסוקים מעניינים,
אבל לחזור בתשובה,
או, שוב לדבר על זה, אז מה כבר אפשר לעשות...
אנחנו הולכים לתהילים בקבוצות
שומעים שיעורים על שמירת הלשון,
ואפילו שעה כל יום משתדלים לא לדבר לשון הרע,
אומרים כל שיר השירים,
אומרים כל מיני פסוקים מיוחדים הולכים להתפלל בכותל,
מה רוצים מאתנו? מה כבר אפשר לעשות?

וכל הפעולות ריקות מתוכן, כי העיקר אנחנו לא מוכנים,
וזה לעזוב את הגשמיות.

ובאמת לא מספיק להגיד פרקי שירה או לומר פרק כ' 7 פעמים.
או ללכת לכותל פעם בשבוע.

צריכים לפתוח את הלב שלנו, את המח שלנו, את הקישקעס שלנו
ולהוציא את היצר הרע.

מי שיושב בבית ה' חייב להוציא את יצר הרע מתוך עצמו
וזה ניתוח קשה ביותר, כואב ביותר.
אין כאב יותר גדול אין קושי יותר גדול זה כאב והנאה ביחד.
להכנס פנימה ולהבין למה אנחנו עושים כל דבר ודבר להוריד את התעסוקות השטחיות שלנו ולעורר את הקשר בין הגוף לנשמה הקדושה  ומזה להגיע לקב"ה.

מה עוד יש לומר לעם ישראל זה - עבודת ה' זה מה שיציל אותנו.


הבנקים יפלו גם הכסף יפול,
יש לנו בית, הקב"ה יכול להפיל את הבית,
יש לנו חפצים הוא יכול להשמיד אותם מה נשאר לנו ?

רק הקשר אתו זה כל מטרת החיים בעוה"ז, ובעוה"ב

וכשנגיע לשלב שאחרי משיח זה יהיה התוצאה -
השלמות הדביקות עם הקב"ה הדביקות שאנחנו נהיה ממש חלק ממנו בלי שום הפרדה, שלימות.

ממש לא פשוט ולהגיע זה לא פשוט וזה מאד כואב וזה סבל ענק.
אבל זה גם יהיה הנאה לנצח.
וזה מה שאנחנו רוצים וזה המטרה.

ומי שלא מסוגל למטרה הזו, ברור שלא יהיה לו מקום.
אם הוא לא מתאים הוא לא יכול.
אם יש פאזל ויש חתיכה שלא מתאימה לפאזל, היא לא יכולה להכנס לתוך הפאזל, כל החלקים צריכים להיות מתאימים.

לכן אני מציע לכל עם ישראל:
לצמצם באמת את העסקים כמה שאפשר
ולהוריד את הרצונות הגשמיות כמה שאפשר
ולצמצם את הגשמיות מסביבכם כמה שאפשר כולם.

אלה העשירים עם הרבה חפצים, ואלה עניים עם פחות חפצים.
כל דבר מיותר גשמי תתפטר מזה, תוריד את זה מהלב מהרצון עד כמה שאפשר.

יבוא יום ולא בעתיד הרחוק שכל הדברים האלה או שיהרסו או שיעלמו ונשאר ערומים.
לא ערומים מבגדים, אני מקוה, אבל בלי החפצים האהובים עלינו ואז נצטרך רק להחזיק בקב"ה, והוא, רק הוא יציל אותנו.


ש. בזמן האחרון נפטרים אברכים ובחורים צעירים שאחרי פטירתם נודע
     שהיו צדיקים ז"א שעדיין יש לנו צדיקים בדור שלנו?

ת. וודאי שיש וכתוב שבסוף לפני שמשיח בא, הצדיקים יעזבו את העוה"ז. חלק יהיו כפרות על עם ישראל,
חלק יעשו את התיקון שלהם,
אבל בעיקר הצדיקים יסתלקו בצורות שונות ומשונות.

ולכן נדרש מכלל ישראל לעשות תשובה שלמה כמו שדברנו ודברנו ודברנו שיצאו בהמוניהם גברים לחוד ונשים לחוד,
וישימו שק ואפר ויגידו סליחות וכו' ויבקשו מחילה מהקב"ה
ויחליטו לא לחטוא יותר
ויחזרו לבתים שלהם וינקו אותם ואת הרחובות שלהם ואת השכונות שלהם מהטינופת של העוה"ז,
ויחזרו בתשובה שלימה לקב"ה וזה התפקיד של הכלל היום.

אבל לצערי הרב הרבה צדיקים ניסו לארגן את כל עם ישראל כל החרדים עם כל הרבנים ביחד להתפלל ככה ולא הצליחו.

לכן מה יש להגיד רק שכל יהודי ישתדל להציל את עצמו ואת משפחתו.

יכול להיות שהקב"ה יביא כזה פחד על העולם ועל היהודים כדי שיחזרו בתשובה ביחד אבל אני לא יכול להגיד.

ש. האם יש קשר בין הגירוש מגוש קטיף וחפציבה?

ת. גוש קטיף זה דבר אחד וחפציבה זה דבר אחר.

גוש קטיף, אני לא אכנס לזה.
חפציבה, ברור שסימן. כי זה שאנחנו דואגים, דואגים, דואגים, יש דירות, כל בחור עם חצי ראש מקבל "סידור מלא" כל הלחץ על ההורים הכל גשמי כאילו שזה דבר רוחני וכאילו שזה חלק של התורה וזה לא ...
וזה נגד התורה.
וזה הורס משפחות, וזה הורג אנשים.
זה ברור שהבחורים לא אשמים.
זה ברור שהחינוך אשם
וזה ברור שאנחנו אשמים כולנו.
היום זה האסון של העולם של העולם היהודי זה בתים בנויים על שקר ועל הדם של ההורים ונכון שגדולי הדור נגד אבל מי שמסביב לגדולי הדור מעודדים את זה.

....
ש:
ת:

יכול להיות, אבל מעט מאד הם תלמידי חכמים.
ואם נבדוק בכל הכוללים לפחות 3/4 לא ראויים לשבת כל היום ללמוד אלא קצת מתעסקים בפוליטיקה יש כאלו שפותחים כוללים משלהם ורצים לאמריקה כל יום ראשון ושני לעשות כספים ...

ואלה שאומרים שאסור לתת לבחורים לצאת מהכוללים כי יתקלקלו,
אז זה טיעון מאד מעניין כי הם מתקלקלים במחשבה ובמעשה
כי הנשים שלהם הולכות לכל מיני עבודות אסורות כדי להחזיק אותם לשבת וכמעט לא לעשות כלום או שהם בעצמם משעמם להם הלימודים ומתחילים עסקים משלהם שסותר את המטרה.
בנוסף אותם אנשים נוסעים לחופשים בחו"ל הם בונים בתים יפים או לפחות את הדירות שלהם משפצים וזה יוצר דור מנותק מהתורה ממש.

דור שרק נראה כמו חרדים בערך אבל רחוקים מאד וזה אסון, אסון לאומי.

זה עצוב מאד, זה כמעט ייאוש מלא.
אבל א"א להתייאש כי הקב"ה הוא המחליט הוא ריבונו של עולם ולא אנחנו ולכן אנחנו עמו צריכים להשתדל בתפילות ובמחאות ובשיעורים ובכל מיני צורות רוחניות להציל יהודים.
ואם עם כל העבודה שלנו כל אחד מציל לפחות יהודי אחד, דיינו.

אבל הקב"ה עצמו הוא יציל את כל אלה שהוא מחליט שהם ראויים לחיי נצח.

ועכשיו הבחירה כבר התחילה.
ואם אדם נפטר זה לא אומר שהוא לא נבחר כי בכל רגע הוא יכול לחזור לעוה"ז או בתור תינוק או בתחיית המתים.

בכלל הנשמות בשמים מאד מתרגשות, עכשיו יש הרבה רעש בשמים. מתכוננים ליום הגדול.

אנחנו צריכים להלחם בעד האמת. זה התיקון שלנו.
להראות לקב"ה שאנחנו רוצים כשזמרי בא לפני כולם בחוצפה ענקית עם תמיכה מאסיבית של כל השבט שלו עם מי היה להלחם?
פנחס לא עשה חשבון כזה הוא לקח את הנשק ועשה את עבודת ה'. יכול היה להיות שיהרג, ולא היה אכפת לו להלחם על כבוד ה'.

העניין של הבנקים כשהבנק נופל הכסף יפול לא יהיה שווה כלום הכסף. אם אתם עושים עסקים רק תשימו בבנק כמה שאתם צריכים בשביל העסק שיש. לא להסתמך על זה שיפול עכשיו או בעוד כמה חודשים אלא בזהירות להמשיך לשלם חובות ולעשות מה שצריכים.
אדם לא יודע מתי הגאולה ומתי כל מיני אסונות הוא צריך להיות זהיר אבל לא להתעסק עם זה יותר מדי לפי התורה לא צריכים לשים איך שלא יהיה את הממון במקום אחד.


אין ספק שזה הכל יפול, הדברים הפיננסים, אבל מתי ואיך אנחנו לא יודעים. זה קרוב, אין מה לומר. ואדם צריך להיות זהיר מאד


ש. מה בעניין פשיטת הרגל של החברה הנקראת מכרז המדינה?

ת. קודם כל מכרז המדינה שהשם בעצמו מרמז שזו מין נבואה שהמדינה תיפול. אבל תראו בזמן קצר ביותר 2 חברות גדולות מאד נפלו והרבה קטנים נופלים שאנחנו לא שומעים עליהם. אז סיכוי עצום שעוד יפלו אחריהם ולא יהיה טוב לבנקים וודאי.
ואם לא טוב לבנקים לא טוב לאף אחד מהבחינה הכספית.


 פרק  40  תיקשור עם בנימין,  ירושלים
יום שלישי י"ד באלול התשס"ז   28/8/2007

בנימין:
אנחנו ראינו בשבוע האחרון דברים מדהימים מאוד, וזה מסר מהשמים, מסר ברור מאוד
והייתי מציע לכם להתחיל לרשום כל מה שקורה בעולם.
כי מכל דבר יהיה מסר.
והמסרים של השבוע זה רק התחלה,
זה גם לא התחלה כי כבר התחיל לפני הרבה שנים.
מסר אחרי מסר אחרי מסר אחרי מסר.

אבל לא שומעים עוד ישנים.
אבל מי שיכול לדבר (לשכנע, לפרסם, להחזיר בתשובה) חייב לדבר אפילו שלא שומעים.
מי שיכול חייב להשתדל להעיר את אלה שישנים,
הם ישנים חזק ועם כל הצעקות שאנחנו עושים לא שמים לב בכלל.

וזה מאוד מייאש וזה מעצבן ואדם שצועק יש סכנה, יש סכנה, תתעורר, תקום, תזוז, תעשה משהו.

ורואה שהאדם שוכב בנחת עם חיוך על הפנים, מתמתח קצת,
מסתובב וממשיך לישון, וזה גרוע מאוד כואב מאוד, מייאש מאוד. אוי לנו, אוי לנו.

אבל חייבים להמשיך לדבר כי פה ושם רואים אדם פותח עין אחת, מתוך השינה ומרגיש שמדברים אליו. משתדל להסתובב לצד השני ולשכוח שיש קול שלוחש לו באוזן. אבל הוא לא יכול לישון כבר. ולאט לאט קם מהמצב הזה. קם, פותח את העיניים, וצועק געוואלד.


ואם אנחנו מצליחים אפילו כמה כאלו לעורר, אז עשינו את התפקיד שלנו.

הקב"ה יביא מצבים קשים ומפחידים ביותר כדי להעיר את הישנים.
הוא כבר עשה את זה לפני התאומים, התאומים, כל מיני דברים אחרי התאומים, שברור שזה מן השמים, מסר ישיר.

ועכשיו יון. יון זה משמעותי מאוד בחודש אלול, ביון צועקים יום הדין, יום הדין.

ובארץ העיתונים צועקים "בונים בונקר ליום הדין" אותה מילה.
גויים וחילונים צועקים באלול יום הדין, יום הדין.

זה מסר כל אחד יכול להבין שזה מסר.
וכן בבל נהרסה ויון בתהליך של הרס, וזה מסר, זה מסר ממש.

והכוכב החדש שהתגלה וכל מה שצריך להיות כל הסימנים בשנה הבאה שמיטה, ליקוי חמה, שנה מעוברת, כל אלה מסרים, מסרים, מסרים. רמדאן קרוב לראש השנה, הכל זה מסר.

וגם כל מה שקרה עם הגשר שנפל, עם הסערות השונות וכו' ד' יביא לנו עוד מסרים חזקים ביותר בעתיד הקרוב.

ואם אז לא מבינים
אם האדמה מתחת למיטה של הישנים תרעד
והקירות נופלים על הראש שלהם
והם לא יתעוררו
אז מה אני יכול להגיד.

פרק 41  תיקשור עם בנימין,  ירושלים
מוצ"ש פרשת כי תבוא,  י"ח באלול התשס"ז   1/9/2007

בנימין:
שבוע טוב לכולם.
אבל יהיה שבוע לא רגיל.
אמנם אולי זה רגיל כבר, שזה לא רגיל.
אבל כמו שדברנו הדברים יבואו עכשיו אחד אחרי השני.
כמו בשבוע שעבר עם השריפה של יון, שלא נגמר עוד, וכל מיני מצבים קשים בכל העולם כמו מבול באמריקה וכו'.

ועכשיו בשבוע הזה גם יהיה לנו תזכורת.
כל הזמן הקב"ה מזהיר אותנו נותן לנו סימני דרך הוא רוצה באמת שנצליח לעשות תשובה.
הוא מראה לנו עם כל מיני סימנים את סוד הדבר איך לשרוד ולהגיע לעולם הבא לימות המשיח וכמו אבא טוב הוא משאיר לנו רמזים מכל הכוונים.

אם אחד לא מבין את הרמז שבא מדרך מסוימת אז הוא נותן רמז ממקום אחר וכל הזמן רמזים ורמזים שאומר: העולם הזה כלום.

רק הצגה, רק סרט. כשהמסך נסגר על ההצגה, והאורות נדלקות באולם, מסתובבים אחד לשני ונזכרים שהם לא בעולם ההצגה אלא בעולם אחר לגמרי.
ואם רואים סרט ומדליקים את האורות, פתאום נעלם הסרט שהיינו בטוחים שזה העולם באמת. ונזכרים שבכלל אנחנו חיים בעולם אחר.

וזה החיים ודרך המזג אויר ודרך כל מיני דברים מהטבע ודרך ל"ע מחלות ודרך כל מיני מעשים משונים ודרך כל מיני בעיות על טבעיות הקב"ה מראה לנו העוה"ז רק אחיזת עיניים, ולא יותר.

מקום שהנשמה מגיעה בלבוש עור ועצמות גידים וכו' כדי לתקן ולשפר ולנקות את הנשמה.

כדי להכין אותה
לעולם רוחני,
לעולם של אמת,
לעולם של נצח.

וזה כל כך מעניין שהרמזים עכשיו הם לא פחות חזקים מהמכות של מצרים. בכל העולם יש דברים מדהימים.
אם זה צונאמי,
אם זה בליון עכברים בסין,
אם זה התאומים שנפלו ממש בנס,
אם זה הוריקן שחיסל עיר שלמה.

בכל הדרכים ד' נותן לנו רמזים גדולים מאד.
רק מה? במצרים הכל קרה רק במצרים ופה עכשיו קורה בכל העולם.

אם היינו לוקחים את הצונאמי יחד עם מה שקרה בניו אורלינס, יחד עם הרעידת אדמה בתורכיה יחד עם כל העכברים שבאו לסין שמים אותם ביחד פלוס עוד הרבה דברים שקרו,
אז באמת היה יותר מהמכות אבל זה התפזר בכל העולם.

פלא פלאים, הקב"ה יצר בשביל העולם שלנו -
אינטרנט וטלוויזיה שבכל בית חוץ משלנו, ורדיו ואפילו רדיו באוטו ואפילו רדיו שאפשר להסתובב עם זה באוזניים
ובשנייה אחת יודעים על כל החדשות האלה.
אפילו עם תמונות וזה רמזים,
זה רמזים גדולים שאף אחד לא רוצה לשמוע
חוץ מאלה שמחפשים אמת שהם מעטים מאד.

ש.  (בעניין חפירות הערבים בירושלים, בהר הבית)

ת. התעלה בהר הבית, מי שלא יודע מזה, הערבים לוקחים בולדוזרים ומכשירים אחרים ומשתדלים להרוס כל דבר בהר הבית ששייך לבית המקדש, והם מנסים והם עושים תעלה מתחת לכותל המערבי.

הם רוצים להפיל את הכותל!
הם רוצים להפיל את הכותל!
כי הם יודעים שהקב"ה אמר שזה יעמוד עד שמשיח יבוא ויותר.
והם חושבים שיפילו, אבל הקב"ה עומד במילה שלו תמיד, ולא יפילו.

אבל עם ישראל, עם ישראל חייב לחזור לקב"ה, כי אם לא...
...
רק אלה שכן ישארו
...

וזה חשבון מאד פשוט
מי שלא מאמין בקב"ה,
מי שרק נראה כאילו חרדי
מי שממלמל את המילים שבתפילה וחושב על החופש שלו,
ומי שמתלבש בפריצות שמאד ברור שזה פריצות,
מי שגונב, מי שמשקר,
מי שלא מאמין בקב"ה באמת
מי שלא מוכן להקריב בשביל הקב"ה
מי שלא מוכן לחיות לשם שמים

אלו אין להם מקום בעולם של אמת.
אין להם אפשרות לחיות בעולם של אמת.

כמו שכל אדם צריך אויר לנשום,
הם בריה שלא תוכל לנשום את האויר של אמת,  רק של השקר

 אבל האויר שאנחנו ננשום יהיה רק של אמת,  אז לא יוכלו לחיות.

הזמן קצר, (אני) מציע לכל יהודי לעשות תשובה באמת מהרגע הזה,
אם לא התחלתם קודם.

באמת אין זמן.

לא ייקח כ"כ הרבה זמן עד הירייה הראשונה.

וכדאי עכשיו להתחיל את העבודה אם לא קודם.
אין זמן,
שוב אני אומר אין זמן.
כל אחד היה יכול להבין חלק של הרמזים

וכל יום יש כל כך הרבה,
גם לאדם פרטי
וגם לעולם
וגם לעם ישראל
הרבה מאד רמזים כל הזמן.

ד' יעזור לנו שנבין, שנחזור בתשובה ושנזכה לקבל משיח צדקנו.

ש. מפלגת העבודה פשטה רגל ...

ת. ברוך דיין האמת. בטח זה הסוף אלה שהתחילו נגמרים והם הרשעים הגדולים ראשי הערב רב אבל יש להם דור שני של ערב רב ודור שלישי ויש להם שם של מפלגות אחרות כל זה יעלם.

 

קטעים מהתיקשור האחרון (היום), יום שלישי כ"א אלול  4/9/2007
הראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה...
נכון עומדות להיות מלחמות גדולות... הארץ לא תיחרב...אבל ארצות שלמות יעלמו מההיסטוריה כולל יושביהן...
ואם בראש השנה הזה לא יחזרו בתשובה אוי לכולם....
זה יום הדין באמת, לכל העולם, כמו בכל שנה, אבל בשנה הזאת אנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים... אלה שלא יעשו תשובה אמיתית יעלמו...







דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוני



הישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499470 פעמים
היום - 01/02/23