פרק 9א - החוברת - מלחמת עולם השלישית
החוברת "מלחמת העולם השלישית" מכילה מספר תיקשורים עם בנימין
גולדין.  קיבלתי קובץ מוכן והוספתי אותו לאתר.

מלחמת העולם השלישית  ׁ(חלק א)
 
קבלת עול מלכות שמים

כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם בעתיד יהיו בעצם מלחמות של דת. זוהי בעצם מלחמה אחת גדולה, המלחמה האחרונה לפני בוא משיח צדקנו. כי האיסלאם רוצה לשלוט ואדום (הנוצרים) לא יתן לישמעאל (הערבים) לשלוט.

עכשיו אין יותר מה לומר, עכשיו תפתחו את העיניים ותסתכלו טוב, תראו את כל הסימנים ואת כל האזהרות ואת כל המסרים שה' שולח לנו. מסרים ישירים לעם ישראל! אם זה שיטפונות משונים וענקיים, אם זה רעידות אדמה, אם זה מקרי מוות משונים, אם זה מלחמות אכזריות אם זה רצח אכזרי אם זה כל דבר משונה שיכול לקרות.

תפתחו את העיניים ותבינו שה' מדבר איתנו ישיר! ישיר! דרך הטבע,
דרך מלחמות, דרך כל דבר שקורה בעולם.

תפתחו את העיניים עם ישראל! תפתחו את העיניים ותצילו את עצמכם!

אל תאמר לא ידעתי! אל תגיד לא אמרו לי! 
עתידך ועתיד משפחתך לנצח בידיך, כדי להיות מוכן וראוי לחיות בסדר החדש שיהיה בעולם עליך להשתנות, עליך לקבל עול, ואיזה עול? עול מלכותו של מי שברא אותך,
של מי שמחייה אותך בכל רגע ורגע, שחייך ונשמתך בידו,
ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה זו.
ולא עוד, יותר לא תוכל להתעלם, כי מי שיתעלם יגיע ח"ו למצב בו לא יוכל לתקן את אשר קלקל.
עליך להתחיל לקיים דברו ולעשות את שהוא דורש ממך, כן, כן, נכון, לשמור שבת,
לאכול רק אוכל כשר, להניח תפילין ולשמור על טהרת המשפחה ועל צניעות בלבוש בדיבור ובמעשים. עלינו לזכור שפריצות מרחיקה את השם מאיתנו ואת שמירתו מעלינו, וגורמת לכך שדם יהודי נשפך ח"ו!! עלינו להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים עם אחינו בני ישראל וחלילה לא לשנוא ולא לפגוע באף יהודי בשום דרך, ואף אם הוא שונה ממך בדעותיו ובמלבושיו. מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות בעם ישראל ופועל לחזק את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים מגדיל סכוייו לחיות, וההפך הגמור בבעלי מחלוקת, מדברי לשון הרע ומחרחרי ריב למיניהם. עליך להתפלל ולבקש רחמים על עצמך, על בני ביתך, על כל עם ישראל. אמירת תהילים תעזור מאד מאד ובפרט אם אומרים תהילים בציבור. עליך להכניע את עצמך תחת מרותו של הקב"ה ולקבל אותו למלך עליך, ולקבל ולקיים את שציווה אותך בתורתו.

יהודים יקרים, עלינו להזכיר לעצמנו שוב ושוב שאנחנו לא לבד, יש לנו אבא אוהב בשמים, אב רחמן שעוזר לנו ותומך בנו, עד שאמר רבי שמעון בר יוחאי על כך "אם היו יודעים בני אדם את האהבה שאוהב הקב"ה לישראל היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו", והאר"י הקדוש גילה לתלמידו הרב חיים ויטאל, שבדורות הללו כל יהודי שדורש את ה' ושומר תורה ומצוות חשוב עד מאד בשמים, ואפשר שמדרגתו של יהודי 'פשוט' בדור הזה שמתאמץ להיות נאמן לה' ותורתו, הינה שוות ערך למדרגת צדיק גדול בדורות שעברו. והבעל שם טוב הקדוש ברוח קדשו הוסיף ואמר, שכל החפץ לשוב בתשובה, אזי ה' יתברך תומך בו ומסייע לו יד ביד כאב המסייע לבנו הקטן שמנסה ללכת את צעדיו הראשונים, ורבי נחמן מברסלב בעצותיו הנפלאות לכל יהודי בכל מצב ומדרגה שהיא, יעץ לשמוח תמיד בכל מעשה טוב ובכל מצווה ונקודה טובה שיש בנו, ולכסוף ולרצות תמיד את ה', ולהיות רגיל תמיד לדבר עם ה' את כל אשר עם לבבו וכו' ונזכור שאברהם אבינו שנקרא 'אברהם העברי', הוריש לנו כח לעמוד כנגד כל העולם ולהיות מהעבר השני של כל הטועים למיניהם, הבה נשתמש בכח זה הטמון בנו, ואם לא עכשיו אימתי.

עלינו לדעת את האמת בכל הקשור למלחמה שבאמת אין כאן סכסוך ערבי-ישראלי אלא סכסוך בינינו לבין אלוקינו, וזהו השורש לכל צרותינו, ובל נשלה את עצמנו שיש פתרון מדיני, כי אין ושעון החול הולך ואוזל ואין לאן לברוח וכל בר דעת בוודאי יבין שנותרה רק דרך אחת להצלתנו, והיא - שלום בינינו לבין אבינו שבשמים, דהיינו לחזור בתשובה שלמה, לברוח אליו יתברך ולחסות בצל כנפיו, לצעוק אליו לעזרה והוא יושיענו בוודאי.

לו הינו משכילים ומבינים זאת, היינו כולם שבים אל ה' נכנעים לפניו ואומרים לו באמת ומכל הלב: אנו מאמינים ובוטחים רק בך, אנו רוצים אותך ורק אותך, ומקבלים עלינו לעשות את רצונך,
אזי בכך היינו חוסכים ומונעים מעצמנו את כל הצרות העתידיות, ה' ירחם
וזוכים לגאולה השלמה במהרה,
בחסד וברחמים מתוך ניסים ונפלאות ואין סוף ישועות אז למה לנו לסבול בחינם? למה? למה?
יהודי יקר - פקח עינך, התבונן סביבך והתכונן למערכה שתקבע את עתידך הנצחי. עורו עורו אחים יקרים למען כבוד ה' כי לכך נבראנו. לנו היהודים תהיה המלחמה הקשה ביותר, בנוסף לסכנות המתרגשות ובאות עתה לעולם כולו הרי שעל עם ישראל לעמוד בפני עוד מלחמה קשה יותר והיא המלחמה הרוחנית על האמונה הקדושה ועל הנאמנות לבורא עולם בכל מצב, יהיה אשר יהיה וזהו הניסיון האחרון, והעומד בו הוא המנצח האמיתי במלחמה.

בקרוב בורא עולם יגלה את כוחו וישלח את משיחו שינהיג סדר חדש
בעולם, חיים במתכונת אחרת - תחת מלכות ה'.
בקרוב בורא העולם יחשוף ויגלה את האמת הנעדרת שכל כך חסרה לנו.
אלה שעיקר שאיפתם היא לרוחניות ולקרבת ה' שיכינו עצמם כראוי לימים העתידים לבוא בקרוב, יזכו לאור גדול שלא היה כמותו מעולם, הם יזכו לחיי אושר אמיתיים, יזכו לטוב שאי אפשר להכילו בשכל ורעיון ולכל ההבטחות שהבטיח בורא העולם למי שיהיה נאמן לו בעת הזאת.
והזכות הזאת מונחת בקרן זוית.
כל הרוצה יבוא ויזכה בה!!!

מה שיכול להציל אותנו זה, האחדות, התפילה, התהלים ביחד, בשמחה ובאהבה. חייבים להתאחד ואין יותר טוב מלהתאחד בשירי אהבה לקב"ה שחיבר דוד המלך. כי כאשר הקב"ה שומע את עמו שר שירי אהבה אליו, לא יכולה להיות תגובה יותר חזקה בשמים. תגובה של אהבה, תגובה של רחמים, תגובה של ישועה!

התהלים יכול לאחד את עם ישראל עם הקב"ה וזה לבד יכול להביא את הישועה. ברגע שעם ישראל ביחד עם הקב"ה, זה השלמות. תהילים זה הקשר, זה השירי אהבה של העם שלו.


                                <חזרה לדף ראשי>

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499520 פעמים
היום - 01/02/23