פרק 9ג - מלחמת עולם שלישית - חלק ג'

בס"ד

מלחמת עולם שלישית - חלק ג' - ההתחלה של הסוף
___________________________________________________

ה' מנסה ביד רכה לחנך אותנו, ה' מרחם עלינו ואוהב אותנו, הוא מנסה בטוב להציל אותנו, אנחנו צריכים לראות את הניסים, המון, המון נסים ולמה? כדי להעיר אותנו, כדי להעיר את כל הקהילה. אבל ברגע שיש נס אומרים, "אוי היה נס"! כולם אומרים "נס"! אבל אחרי יום יומיים ממשיכים לעבוד ושוכחים מזה.

המשיח אתנו. בכל דור הוא איתנו, השאלה מתי הוא יתגלה!? וזה חייב להיות בעתיד הקרוב. פשוט נגמר הזמן המוקצב.

כאשר אנחנו עוזבים את הקב"ה ומתפללים לעגל הזהב (הכוונה לרדיפה אחרי כסף, גשמיות מופרזת כבוד וכו' הגורמת לחציצה מהרוחניות, מהקב"ה) אנחנו חלשים ואנחנו נותנים כח לכל הטרוריסטים. אם היינו קרובים להקב"ה, לא היה להם כח בכלל, כמו בלון שיצא ממנו האוויר.

אתם רוצים חיים טובים. רוצים כסף, רוצים הצלחה, רוצים הכל. ילדים טובים ובריאים, אישה טובה, בעל טוב, מכונית, ישראכרט. הכל אתם רוצים. אבל מה אתם נותנים? ה' נתן ליהודים תורה וביקש רק דבר פשוט: לחיות לפי התורה - ולא ביקש יותר אם אנחנו מעיזים ללכת נגד מלך מלכי המלכים בחוצפה גדולה ובלי שום מצפון, אז מה אתם רוצים??

ה' רוצה להציל אותנו, אבל במקום להביא רעידת אדמה ענקית כדי לחסל את הרשעים, אז הוא מביא דוגמא קטנה ורק כמה קורבנות - כדי להעביר את המסר. לא שמים לב שה' אומר וצועק ולוחש לנו: תשובה! תשובה! תשובה! כי אם לא, הוא יבחר רק את אלה שבאמת מקבלים עול מלכות שמים, שבאמת מכירים אמת, שבאמת בוחרים בהקב"ה, שבאמת אוהבים אותו, שבאמת מאמינים בו.

כיצד מנצחים היהודים במלחמותיהם? מי הם האויבים האמיתיים של עם ישראל? האם הרומיים או הגרמנים היו אויבינו? ובתקופה הנוכחית, האם הערבים הינם אויבינו?
האמת המחרידה, אשר דברי ההיגיון הללו מצליחים להסתיר מאתנו היא, שאויבינו העיקריים בראש ובראשונה היינו תמיד עצמנו, אנו היהודים!

כאשר היהודים כיחידים וכקבוצה בעלי בטחון בה', כאשר יודעים שהקב"ה עושה את כל המעשים, שאנו איננו אלא משרתיו הנמצאים פה לעשות רצונו: ללמוד תורה ולקיים מצוות, אז העם היהודי מוגן לחלוטין על ידי בוראינו.

אנו עשויים להניח שבבוא הניצחון על הערבים או כאשר נכרות שלום עמם - אנו בטוחים, ישראל בטוחה. חשיבה מגוחכת של אנשים עיוורים! האמת שבעשותנו את רצון ה' בשלמות ובשימנו בו מבטחנו בשלמות - אנו בטוחים לגמרי ואין לנו לפחד או לדאוג.

שימו את האמת לתודעתכם הבינו את הדברים וקבלום בכל חושיכם. סגרו את מוחותיכם בפני שקרי הלאומנים החושבים על 'כוחי ועוצם ידי' הכופרים בגדלות ה', הניחו תפילין התעטפו בטלית זעקו אל בוראכם שיבוא לעזרתכם וקבלו את מלכותו עליכם בתמימות ובלב שלם.

הפשיטו מעליכם את אליליכם, וכוונו את כל רצונותיכם ומאווייכם למילוי רצונו, דעו ללא ספק שהוא יתברך הכל. אל תעשו את המשגה של אדם הראשון דבר העלול להשמיד את כולנו, אנחנו איננו הכח העליון על אף שנוצרנו בדמותו יתברך. בורא עולם יש רק אחד ואנחנו עבדיו.

אנחנו הדור האחרון ולכן צריכים לתקן את כל התיקונים, קורה תוהו ובהו, אנחנו מגיעים למצב שאין על מי להישען רק על ה' וזו המטרה. החושך ילך ויחמיר, יהיה כבד מאד, לא תהיה אפילו קרן אור דקה, נצטרך ללכת בחושך מוחלט, ורק אלה שיש להם בטחון יצליחו לעבור את זה.

כשכל היהודים יקבלו את האמת הזאת ולא את השקרים של הלוחמים ו"דורשי השלום" כאחד, תבוא הישועה, יכונן בית המקדש ונגיע למבטחים בזרועות האוהבות של אבינו שבשמים.

כשכל יהודי יוכל לומר "שמע ישראל" בביטחון מלא, באמונה מלאה, נדע שסוף סוף ניצחנו במלחמה התמידית. הכרענו סוף סוף את האויב האמיתי.

אותו אויב שהוא בעצם היחידי אשר איים על כלל ישראל מאז היותו לעם - היצר הרע!

                                <חזרה לדף ראשי>

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7809205 פעמים
היום - 29/02/24