מלחמת עולם שלישית - חלק ד'

בס"ד

מלחמת עולם שלישית - חלק ד' - אחרית הימים 


עם ישראל, אין זמן למנוחה!

המשיח בדרך להתגלות בעזרת ה', אבל ישנם עוד דברים שעלינו לעבור עד אז, ולכן העם צריך להיות באחדות, קודם עם הקב"ה וגם אחד עם השני יחד עם הקב"ה.

בכל העולם, יהודי יהיה רק מטרה לשנאה, כל מה שנשענו עליו כגון נשק, צבא הגיון וחכמה מערבית, רופאים ותרופות וכל הדברים שבדרך כלל אנחנו נשענים עליהם כמו כסף, בנקים וכו' הכל יקרוס! ונשאר לבד עם הקב"ה ומי שברגע האמת יבין שלא צריך את כל אמצעי הביטוח הנ"ל כדי להינצל, אלא שצריך רק את הקב"ה, אלה שיבינו את הדבר הפשוט הזה יגאלו בעזרת ה' ומי שלא, לא יגאל! בנביאים יש פירוט מדויק למה שעומד לקרות, זה מה שיהיה.

בקשנו, דברנו, התחננו לעם ישראל לחזור לה', אבל עכשיו התחילה ההתחלה של הסוף וזה יתגלגל כמו כדור שלג. הדבר שיוכל להקל על כולם זה תפילה אמיתית ביחד, יהודים ביחד ותהלים, תהלים ותהלים! ודווקא ביחד, אמנם גם בנפרד זה טוב אבל העיקר ביחד, תהלים ותפילות ביחד זה יותר חזק מאשר בנפרד! ה' אוסף את כל התהלים והתפילות ומשתמש בזה בדיוק בזמן הנכון ותמיד לטובתנו!

שבעים זאבים נגד הכבשה הקטנה, מי ינצח?

מי ינצח? השליח של הקב"ה, המשיח, או הגויים שיבואו כולם? תראו באיזה מצב קשה אנחנו, באמת אנחנו יתומים גמורים. אוי עם ישראל, דור באמת עזוב, בלי הנהגה של באמת, כמו שכתוב שלפני שיגיע משיח הדור יהיה דור של יתומים בלי הנהגה, אבל באמת הישועה קרובה ואין ממה לפחד או לדאוג, רק מהיצר הרע ומי יעבור את הקושי הזה? רק אלה הקרובים לאמת, אלה שלא משנה מה, מחזיקים ביד ה' ולא עוזבים, רק אלו יעברו את זה. 

העולם המערבי זה 'זאב בבגדי כבש' הוא לבוש בגדי צדק, חרות, ושוויון זכויות, מייצג את התאוות והגשמיות של עולם הזה ומסתיר ומסלף את האמת - שם פני ה' נסתרות.


עם ישראל, אני מאד דואג לכם ואני אחד מכם, ולכן דואג עוד יותר. ולמה? כי אנחנו ישנים שינה עמוקה וה' מנסה להעיר אותנו בכל מיני דרכים. בכל יום יש טרגדיות חדשות, יש מלחמות, יש מחלות, יש אסונות טבע בארץ ובחוץ לארץ ליהודים ולגויים... אנחנו יכולים להציל את עצמנו, אבל כמו במצרים, מי שלא רצה לראות, לא יצא ממצרים. רק חמישית יצאו ממצרים, וככה יהיה גם עכשיו, בגאולה השלמה על ידי המשיח. אולם בידינו להציל את עצמנו אם רק נבין את מצבנו ונחזור לאמת ונתקרב להקב"ה.

אנחנו חיים בתקופה שלפני סוף הגלות ועכשיו היצר הרע משתולל באופן קשה ביותר.
אבל לא בצורה של שנות ה-30 וה-40 כאשר ראינו בעינינו מפלצת אמיתית והיטלר אמר בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. עכשיו המצב הרבה יותר גרוע בגלל שעכשיו אנחנו לא יודעים מי האויב וזו עיקר הבעיה. מלחמה היא לא נגד הערבים ולא נגד אויב מוגדר המלחמה היא נגד יצר הרע. לכל אחד מאתנו יש קצת יצר הרע וזה האויב שלנו מבפנים.

עם ישראל! בין אם אתם רוצים בין אם לא העולם משתנה! השקר יחשף והיצר הרע ישחט. שני הכוחות אדום וישמעאל ילחמו זה בזה במלחמה נוראה. אחד יתגבר על השני וזה שישאר יעלה עם צבאותיו נגד עם ישראל. השם יציל את עמו האהוב אבל רק היהודים שהיה להם בטחון גמור בהקב"ה, רק היהודים שהשתוקקו למשיח רק היהודים שרצו להיות קרובים להשם רק אלה ישרדו!

אחרי זה, יהיה שלום בעולם והאמת תמלוך בית המקדש השלישי יבנה והמשיח יוכתר. אהבה אמיתית - אהבת השם ותורתו ומצוותיו - תכסה כל פינה של העולם ומעבר. מחלוקת מריבה ומלחמה יעלמו.

המסר הזה מיועד לכל יהודי, חרדי, דתי, מסורתי, חילוני. זה המסר וזאת האמת. מעין מכתב מן השמים להגיד לך בפירוש מה מצפים ממך.

אני מברך את כולכם, כל יהודי שחי היום, זכר ונקבה, בכל גיל, שכולנו ביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימנו.
                               
<חזרה לדף ראשי>

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499409 פעמים
היום - 01/02/23