פרק 11 - שקועים בשער - בנימין גודלין

תיקשור זה נערך ב- 9/11/06, קיבלתי את המאמר מוכן והוספתי אותו
לאתר כלשונו.
                      א
וי לנו!  שקועים בשער ה-50 של הטומאה
                                     
יח' חשון תשס"ז

גיואלט! גיואלט! גיואלט!
אוי לנו, קבלנו עוד אפשרות, עוד ניסיון לעלות משער הנון, שער החמישים של הטומאה, לשער החמישים של הקדושה. שה' יעזור שלא נפספס ונעקור את הטינופת מירושלים ומכל ארץ ישראל ומעם ישראל.

 

ירדנו מאוד מאוד, אנחנו משתדלים להיות יהודים אבל באותו זמן להיות גם גויים, נתנו לרעיונות, ללבוש לבילוי של הגויים להיכנס לקודש הקודשים שלנו ובגלל זה ירדנו וירדנו לשער החמישים של הטומאה.

אנחנו רואים אברכים חשובים שכל כך מעניין אותם החליפות, העניבות והכובעים שלהם ושנוסעים לטיולים לחו"ל בכל הזדמנות שהם רק יכולים, לאמריקה לאירופה לאן שהם רק יכולים וזה לא לשם שמים אלא משום שאוהבים לטעום את הטעם של הסרטים שמראים בטיסות, לטעום את הטעם של הכסף שמריחים מהושטת יד.

אוי לנו, מאברכים חשובים עם נשים שנראות כמו גויות, עם פאות, השיער של הפאה אסורה בדיוק כמו השיער של האדם עצמו, אין מה לדבר פאה שנראית כמו שיער היא אסורה.
נשים שנראות כמו שיצאו מהעיתון וכך הן רוצות להראות וגם הבעלים רוצים אותן כך,
וכן בנות שנראות כך והבחורים הצעירים רוצים נשים שנראות כך.
ולא רק זה, התאווה של הכסף, של הגשמיות הורידה אותנו מאוד,
בתאוה והיא מתורגמת גם לניאוף, ה' ישמור, בעיות כמו הטינופת שרוצים לעשות במצעד הזה וגם בינינו יש כאלו. אם אנחנו לא נקריב את עצמנו ונעקור את השורש לא תהיה לנו שמירה.
תבינו איך זה פועל, כשיהודי משתדל להיות חלק של העולם הגויי,
הוא מוריד מעצמו את השמירה של הקב"ה, באופן טבעי אנחנו לא
מסוגלים לשמור את כל מצוות התורה, כי הגוף הגשמי שלנו מושך מאוד
מאוד אבל מאחר ואנחנו משתדלים לשמור את כל מצוות ה' ובאמת
משתדלים, אז ה' עוזר לנו שומר עלינו שלא נעבור עבירות.
ואפילו אם נעבור עבירות וכן נחטא נצטער ונחזור בתשובה.
אבל אם אנחנו לא כל כך שומרים מצוות ורוצים להדמות לגויים בלבוש וכו',
אפילו אם אנחנו שומרים שמירת הלשון מתפללים וכו' אבל בלב רוצים להיות כמו גויים אז ה' מוריד את השמירה מעלינו וכל הרע יכול ליפול עלינו ח"ו.
איך זה קרה בארה"ב שבמשך כ"כ הרבה שנים אדם כאילו חרדי מאמין
וכאילו צדיק, הצליח להכשיל כל כך הרבה יהודים טובים באכילת נבלות
וטרפות? כי אבדנו שם את השמירה, כי חפשו חיים קלים חיים של גויים
בלי מחשבה ותשומת לב.
היה חילול שבת גדול בארה"ב שאוטובוסים של חרדים נסעו בשבת ולא מחו על זה ולא בכו על זה אח"כ.

כל יהודי ששמע זאת היה צריך להבין שזה מסר משמים אליו אישית ולשבת על הרצפה בבכי ולבקש מחילה וסליחה אבל זה לא קרה.
נמסרו רק כמה שיעורים קטנים על הנושא ומעט קבלות ובזה זה נגמר.
ולכן מי שחושב שאפשר לחיות כמו גוי ולסובב את הדינים איך שנח לו,
ולרוץ מרב לרב עד שמקבל את התשובה שהוא רוצה לקבל,
לאדם כזה אין את השמירה מהקב"ה.

והיו יהודים שמשום מה ב"ה לא אכלו מהבשר הזה אפילו שבאו לאותו
מקום כל השנים האלה כי הם יהודים אמיתיים עם זכות ולכן היתה להם
שמירה גדולה. והיו כאלה שירדו מהאוטובוס ולא חללו שבת, גם להם
היתה שמירה.  האנשים האלה מעטים.
ואלה שרוצים חיים גם קלים כמו של גויים הם לא יוכלו לקבל את האמת
ברגע הנכון כי הם חיים חיי שקר, הם בטוחים שהם צדיקים וטובים,
ולמה להם להיות "חניוקים" קיצונים?

יהודי יש רק קיצוני, זה שמקיים את כל התורה.
אלה שלא מבינים שהטינופת כבר נכנסה לקודש הקודשים שזה למאה
שערים, במקום שלפני מאה שנה האנשים והנשים הרגילים ביותר היו
צדקים ק"ק והיום יש רק מעט כאלו כי נכנסה רוח זרה.
והמקום הזה זה לב העולם היהודי וחו"ל זה שאר האברים ולכן פה
מתחילה המלחמה האמיתית נגד הטומאה ואסור לעצור, חייבים לעקור
את הטינופת הזאת ואת חוסר הצניעות שהן העברות השנואות ביותר
אצל הקב"ה, ואז תחזור אלינו השמירה.


אנחנו סובלים מהדברים הגויים שבנו ולכן צריך להלחם בכל הכוחות שבנו,
לא משנה אם בעבר אדם חטא, אם הוא מחליט למסור נפש הוא יקבל שמירה מהקב"ה.
וכמו שהמחלה של המתיוונים התפשטה במהירות הבזק גם התרופה לקדושה תעזור לכל הגוף של עם ישראל להבריא ולהיות שלם ולקבל משיח צדקנו.
כי הגיע הזמן לסלק מכל ערי ארץ ישראל את חוסר הצניעות,
אז ה' יקבל נחת מעמו ואז המלחמה הגדולה שמחכה לנו תבוא אלינו בקלות ויבוא משיח בקרוב.

 

כל מלחמה בחוץ זה קשור עם המלחמה שלנו מבפנים, אם אנחנו טהורים אז אין לנו שום בעיה עם אויב.
האויב שלנו זה אנחנו. עם קשה עורף.
צריך לעשות כמו שרב אחד אמר, לא לתת מנוחה להמשיך נגד חוסר הצניעות נגד...
אם נעשה את שלנו תהיה לנו שמירה ואם לא אז ה' יוריד עלינו צרות שלא
חלמנו ורק מעט יקבלו את פני המשיח. אם אנחנו עושים מה שצריכים,
מי שעובד הוא ינצל.
היהודים חייבים להלחם כי הם צריכים להלחם נגד כל השקר של המדינה
כי בלי זה אין לנו זכות קיום בארץ ישראל. לכן אנו צריכים להקריב את הגויות שלקחנו.

 

אנחנו לקחנו את האלילים של הציונים הרצון לחיות בחברה שמחפשת
הנאות של הרגע, לחיות בכיף ואוי לנו שההנאה שלנו היא לא רק
משמירת המצוות, השבת והחגים.  נרות שבת, האבא חוזר מבית כנסת
ומביא אתו את מלאכי השרת.
הפכנו להיות מחוספסים, איבדנו את הרגישות הרוחנית, נהיינו אנשי
רחוב, ולכן התפילות לא מעניינות אותנו, אוי לנו!

ובאמת צריך לצאת סוף סוף עם שק ולשבת על הרצפה ואלפי אלפי יהודים, לבכות.
במאה שערים יש עוד שמבינים ועושים כך ואלה שמחוץ למאה שערים צריכים להצטרף אליהם ולהציל את עצמם.

 

זאת רק התחלת המלחמה, ה' עשה לנו נס והתעוררנו, עכשיו צריך להמשיך הלאה, כמו לשרוף את הבגדים הלא צנועים ואת כל שאר הטינופת, להמשיך ולהלחם.

 

מה שקרה היום בעזה, שפגעו בטעות עם פגזים, באזרחים ונהרגו הרבה, כי משמים הזיזו להם את התותח בשביל להוריד את צה"ל לאפס. וזה מה שכתוב בנבואות, הממשלה חייבת ליפול ואז יהיה תוהו ובוהו ואז המשיח יבוא.
המלחמה ממשיכה, ההתחלה זה עם הטינופת ואח"כ ממשיכים עם השאר.

  1. לנקות את עצמנו להרבות בצניעות

  2. לדקדק בשבת בדינים

ועד אז כבר כולם ירגישו את הצורך לחזור בתשובה שלימה,
הרשעים יפלו, ננצח במלחמת גוג ומגוג
ואם ח"ו לא נמשוך את המלחמה הזאת - אז רק מעטים יזכו לקבל פני משיח.

                               
<חזרה לדף ראשי>

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7809138 פעמים
היום - 29/02/24