פרק 12 - איכה איכה - בנימין גודלין

בס"ד


תיקשור זה נערך ב- 4/12/06  קיבלתי את המאמר מוכן והוספתי אותו לאתר כלשונו.

אַיֶכּה??? אַיֶכּה???


אוי! אוי! אוי! מה אגיד? מה אגיד שלא שמעתם כבר? טוב אגיד עוד פעם, תקשיבו היטב, אנחנו בסכנה הגדולה ביותר שהיתה אי פעם לעם ישראל ולכל האנושות וזה ברור לרוב האנשים בעולם, ולא רק היהודים יודעים את זה. יש כאלה שמחפשים פתרון אמיתי, ויש כאלה שמעדיפים להגיד שהסכנה לא קיימת, ויש כאלה שאפילו לא יודעים על מה מדובר, אבל צריכים לדעת ברור למה המצב הוא כזה, ומה אפשר לעשות.

הקב"ה אוהב את עם ישראל וגם את הגויים כי הוא יצר גם אותם, והוא מביא לכולם, לכל האנושות, מסרים ברורים מאוד על מה שעלול להיות ומה הפתרון לצאת מזה בטוב. אבל לבנים האהובים עליו במיוחד הוא שולח מסרים יותר ברורים ולא רק מסר בתוך עם ישראל, אלא הוא גם משתמש בסבל של הגויים להביא לנו את האזהרה ואת האמת. גם את זה אנחנו לא מבינים. יש יחידי סגולה שמוכנים לפתוח את הלב ואת השכל ואת "הארלכר איד" (היהודי הכשר) שבפנים, ולעשות את רצון ה' האמיתי.


כדי לבדוק מה לעשות, בואו נסתכל בהיסטוריה. כל ההיסטוריה מאדם הראשון ועד אברהם אבינו ומאברהם עד היום מצביעה על דבר אחד, מי שהולך נגד רצון ה' סובל ועלול לאבד את עולם הנצח שלו. מי שרוצה ומשתדל מאד ללכת לפי רצון ה' ונגד רצון החיה שבו וכן נגד המשיכה לעולם הזה שבתוך עצמו, האדם הזה זוכה לחיי נצח, חיים של תענוג נצחי, (כמובן, מדובר על תענוג רוחני).


המלחמה האחרונה

בכל ההיסטוריה של עם ישראל, ישנן מלחמות חיצוניות ופנימיות. המלחמה החיצונית היא נגד עשיו-עמלק, זו המלחמה הקלה יחסית, אפילו שמיליונים של יהודים נהרגו במלחמות אלו, אבל המלחמות הפנימיות נגד היצר הרע של עם ישראל הן של כל יהודי, והמלחמה הזאת מפילה הרבה יותר קורבנות וחוטפת מיהודים רבים את העולם הבא. ולכן אנחנו עכשיו, אחרי אלפי שנים של מלחמות חיצוניות ופנימיות, הגענו למצב של "המלחמה האחרונה" עוד מעט נראה סוף לכל המלחמות החיצוניות והפנימיות.

היום עומדת לפנינו מלחמה חיצונית המפחידה והגדולה ביותר שאדם יכול לדמיין, יהיו מלחמות שלא חלמנו עליהן, ואנחנו כבר במלחמה פנימית שלא היה כדבר הזה מעולם.


בואו נבדוק את שתי המלחמות, המלחמה החיצונית ברורה לנו יותר, יש סכנות של מלחמה גרעינית שמפחידה מאוד את כל העולם, הסכנה כל כך גדולה ומוחשית ואפילו שלא ראינו בעינינו ולא היינו שם, רואים בסרטים ברור, וגם שנים רבות אחרי האסון הנורא עוד רואים את התוצאות של הפצצות שנפלו על נגסקי ועל הירושימה ואלה היו קטנות לעומת היכולת הגרעינית שיש כיום לארצות כמו ארה"ב ורוסיה. נניח שתהיה ח"ו מלחמה גרעינית גדולה, וחצי מהעולם ילך, מה יישאר?! עולם מזוהם מחומר גרעיני גם האוויר וגם האדמה וזה בוודאי בלי פצצה יגמור את החלק שנשארו בחיים.

מצד שני ישנה המלחמה הרוחנית הפנימית שהיום היא קשה ביותר כמו מלחמה גרעינית פנימית, שעלולה להרוס את כל האנושות לנצח נצחים. המלחמה הזאת נגד "החיה", היצרים שבתוך האדם או יותר נכון המלחמה נגד העולם הגשמי, הנלחמים נגד הנשמה הטהורה של היהודי.


בכל ההיסטוריה, מאברהם אבינו, הסטרא אחרא מנסה להפיל את היהודי ולהביא אותו למצב של הגוי, קודם הגוי שברמה הטובה ביותר, ואח"כ להוריד אותו אל מתחת הרמה שכל גוי יכול לרדת וזה האדם שלנו היום. ירדנו מתחת לרמה של הגוי הפשוט ביותר. "האידישקייט" שלנו מבולבל, לא האידישקייט של הקב"ה, אלא האידישקייט שאנחנו יצרנו, כדי שאנחנו נוכל לעשות את כל הדברים שהיצרים שלנו רוצים, אבל כאילו בהכשר ואם אנחנו רואים שזה אסור ואין מקום להכשר בכלל - אז עושים את זה בהסתר שאף אחד לא ידע. על פני השטח אנחנו יהודים כשרים טהורים וטובים, ובגלל זה "העולם החרדי" ירד מאד, אני לא מדבר על החילוניים שלאט לאט איבדו כמעט כל קשר פנימי אמיתי עם הקב"ה, אבל החרדים, החרדים, אוי לחרדים! הם איבדו, לפחות הרוב איבדו גם הם את הקשר האמיתי הפנימי ואלו מהם שעדיין יש להם הפנימיות אבל זה נעשה יותר חיצוני ויותר מתקרבים לגויים והם בסכנה מאד גדולה, כי המחלה הזאת תופסת את האדם ומהר מאד חודרת פנימה עד שמאבד את הקשר עם הנשמה הטהורה שלו.


עולם חרדי גויי

ונעבור על כמה דברים להמחיש את הדבר, ממלחמת העולם השנייה, בעצם מלפני מלחמת העולם הראשונה התחילה הירידה הגדולה של "תנועת ההשכלה", ומלחמת העולם הראשונה הרסה את כל הקהילות והעבירה אותן ממקום למקום וזה חשף אותן לגויות של העולם, וזה הוריד עוד את עם ישראל, והעם מאד סבל ונמאס להם מלהיות יהודים, לסבול כמו יהודים, ורצו להיות כמו גויים והעולם פתח בשבילם אפשרות זו, אמנם לא כמו היום, אבל אז זה היה דבר גדול מאד. מלחמת העולם השנייה לימדה את היהודי שהוא יהודי ולא משנה מה! ומי שיצא ממנה היה עדיין עם הרעיונות שלפני המלחמה, אמנם היו כאלה שחזרו ליהדות שלהם אבל היתה בעיה שהרוב שחזרו נשארו עם חלק מהרעיונות המקולקלים הקודמים, ואפילו שהבעלים שמו שטריימלים וחליפות שחורות והילדים הלכו ללמוד בישיבות, עדיין הרצונות נשארו של גויים, האש של תאי המוות לא הוציאה את השורשים של ההשכלה.

בנוסף לזה ההשכלה יצרה עוד מכה, מכת מות לעם ישראל וזאת הציונות. הציונות משכה את כל אלה שרצו להישאר יהודים, אבל בצורה גויית והבטיחה, לעם שסבל כל כך הרבה, בארצות שונות, ארץ משלהם עם צבא ומשטרה שלהם שתתגבר על כל הגויים שינסו להרוג אותם. היהודים נכנסו לשנות השמונים והתשעים בהרגשה טובה ביותר, ארץ ישראל פורחת מתחת לשלטון של "הציונים".


גם העולם של החרדים פורח, יש יותר רב'ס ויותר חסידים מאי פעם וישיבות ליטאיות יותר ממה שחלמו, וכל יהודי חרדי מעל לגיל מסוים או כל יהודי שני הוא ראש ישיבה או ראש כולל, ורואים בארץ ובעולם יותר ויותר בתי ספר חרדים, גם של ספרדים, גם של אשכנזים, גם של חסידים, גם של ליטאים של כולם ורואים יותר ויותר חרדים בכל מקום, כולל בממשלת ישראל, בממשלת אמריקה, אפילו באנגליה ובאירופה. חלום! חלום בלהות!

ופה מתחילה הירידה העצומה, כי החרדים יצרו לעצמם "עולם חרדי גויי", על השטח מאד חרדי הצעירים יוצאים יותר ויותר חרדים ולא כל כך בורחים מהלבוש של כיפות וכדו' ושומרי שבת וכדו' אבל יש דבר אחר שנכנס - מתלבשים כמו גויים אמנם עם כיפה וציצית ומבלים כמו גויים, עם הכשרים מהודרים. פתאום יש לנו "פושעים חרדים", יושבים בבתי סוהר באמריקה, באירופה ובארץ ישראל, אולי חלק יושבים והם לא אשמים אבל חלק רציני אשמים, עושים היום דברים אסורים, גם לפי ההלכה אבל חיצונית ממשיכים ללמוד וללכת למקווה וכל המנהגים של יהודים כשרים.

אבל תשובה אמיתית לא עושים! אמת אמיתית לא מבקשים! לא חוזרים בתשובה!


בנוסף לזה יש המראה החיצוני, נתחיל עם הנשים, כי אם הנשים נראות לא צנועות זה בוודאי רצון הבעלים, ואם זה לא רצון הבעל והוא שותק הוא יתחלק איתה בגיהינום. אישה שלא צנועה ובעלה מבין שזה אסור ולא אומר לה מילה, הוא כמוה! ואם יש לו אישה שהוא אומר לה תוכחה והיא לא שומעת אז הוא צריך לגרש אותה! ואם אישה רוצה יותר צניעות אין לבעל שום רשות להגיד לה לא. אם לא טוב לו, הוא יכול לגרש אותה! המילים האלה בוודאי יגרמו לאנשים להתקומם ויגידו, מה? להגיד להם להתגרש?! ואני אומר, כן! להתגרש, כי זה רצח לדור הבא! כי מי שיורד באידישקייט היום בעולם הזה, הוא רוצח את הדור הבא ולא רק את עצמו.

האישה צריכה להיות צנועה לכסות את כל הראש רק במטפחת ולא בכל מיני כובעים, במטפחת בלבד! ולא בפיאה, היא צריכה לכסות את הגוף שלא יראו את הצורה של הגוף בכלל, וזאת אישה יהודיה כשרה! וכולם יצעקו, מה? השתגעת? השתגעת? שאנחנו נחזור לימים ההם, מה פתאום, היום זה עולם אחר, ויגידו שלפי הספר של פוסק ידוע צריך רק שני אינצ' מתחת לברך, אבל זה הכל לא נכון, צריך לכסות את הגוף, כי כל אבר שרואים יכול להכשיל גברים במחשבות לא טובות וזה אסור! ומי שנכשל ומסתכל באישה שמכוסה לגמרי הוא פשוט אדם חולה ואין מה להגיד עליו.

היופי היהודי, היופי של האישה היהודיה, זה היופי הפנימי - הרוחני וזה מה שהעולם יכול לראות, אבל היופי הגופני, זאת אומרת, הפנים היפות, העיניים היפות, החיוך הנחמד וכדו' זה שייך רק לבעלה בלבד! ואפילו בחדרי חדרים צריכים לקדש את עצמם, כי כל רגע ורגע הקב"ה נוכח איתנו ולכן בכל פעולה צריכים לקדש את עצמנו. אלה שאומרים שהחינוך הזה (של לקדש את עצמו גם בחדרי חדרים) מביא לתסכול ולמחשבות לא טובות, אני אומר, שקרנים, שקר וכזב, ואלה שאומרים כך, וחושבים שהם הנורמלים - חילוניים או חרדים מודרניים יאבדו גם את העולם הזה שלהם וגם את העולם הבא שלהם. אבל היהודי החרדי הקרוב לקב"ה, רוצה בכל מצב לא לאבד את הקירבה לה', הוא יודע שכל פעולה של גסות מעלה מחיצה עבה בינו ובין בורא עולם. ומי שמגדל את הילדים בלי ביטחון בה' הוא יאבד את הדור הבא. מי שבוטח בממשלה, במשטרה, בביטוח הלאומי, במשרד החינוך, בצבא, בפרנסה שאנחנו מרוויחים בעצמנו כאילו, מאבדים את העולם הזה ואת העולם הבא ומאבדים את הדור הבא של עם ישראל.

גברים שהולכים לכולל ללמוד תורה, ומרשים לנשים שלהם לעבוד במקומות מעורבים, גברים ונשים, ועוד מרשים לנשים להתלבש כמו גויות, כדי שהם יוכלו לשבת וללמוד תורה, אוי לו ואוי ללימוד שלו. ויש גברים שכאילו לומדים, אבל מבזבזים זמן על עסקנות שטחית, אבוי לכם כי זה מביא רק לדברים לא טובים בעולם הזה, ומאבדים את העולם הבא שלכם. ויש גברים שמצאו דרך חדשה להרוויח כסף, הם טסים מפה לאמריקה לניו יורק, ללוס אנג'לס, לפלורידה, לדנבר, לשיקגו, ללונדון, לאירופה ואפילו למזרח הרחוק, מבזבזים את החיים שלהם, כי הטיסות עצמן לא צנועות ויש סרטים שקשה מאוד לא לצפות בהם. יש מפגשים קרובים ליד בתי השימוש, במעברים, ויש גם אנשים מאוד מאוד לא צנועים שמסתובבים בטיסות האלו, ויש הרבה מצבים שאדם שחושב את עצמו "לארלכר איד" לא צריך להיות בקשר איתם. אני מבין שבעולם הזה אנחנו נכנסים לחובות גדולים מאד אבל רוב החובות מיותרים, ולכן ברוב המקרים טסים ועוזבים את הארץ בלי סיבות טובות של ממש וזה אסור.


עכשיו נדבר על האוכל, מה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו אוכלים, היום אנחנו כמעט לא מוצאים יהודי רעב ללחם, אבל אנחנו אוכלים בעיקר בשביל היצר ולא כמו יהודי שאוכל כדי להעלות את האוכל לרמה רוחנית גבוהה, כמו סעודת שבת שזו לא רק אכילה של דברים טעימים שמביאה הנאה ליהודי, אלא גם הכל שייך לרוחניות. ואפילו ביום חול כשנוטלים ידיים אוכלים ומברכים, כל הפעולות האלה הן רוחניות, כל זמן שזה באמת גופני ורוחני, אבל ברגע שאנחנו עושים את הפעולות הרוחניות בלי רגש, הכל נהפך לחזירות, כמו שכתוב שזה כאילו שהקאנו על השולחן.

איך נראים ילדים חרדים היום? מצד אחד לבושים כיפות וציציות ומצד שני הפיות סתומים עם פיצה וקולה וסוכריות מכל הצבעים ומכל הגדלים, אוי לנו, אוי לנו.


אני רוצה עכשיו להגיד לכם שאסור ללכת למסעדה בשביל בידור, אסור ללכת למסעדה כי לא מתחשק לבשל, ורוצים לצאת עם הבעל קצת להתאוורר, בכלל לצאת לבידור. אין דבר כזה בין היהודים, כי הבידור האמיתי זה החגים, המצוות וכדו' ואם זה משעמם לאדם והוא מרגיש שהוא צריך אוורור מזה, אז הוא במצב רוחני קשה, כי זה הדבר שעושה את התענוג הגדול ביותר שקיים, ומי שלא מבין את זה פספס משהו. כן אפשר ללכת לטיול, אבל אם הולכים לטיול שיש שם ג'קוזי, לונה פארק וכדו', זה לא. ואם רוצים להסתובב בחוץ "לראות נפלאות של הטבע" אז נשים לחוד וגברים לחוד או המשפחה לבדה, אבל לא לראות דברים שונים ומשונים בטבע כמו הנסיעות החדשות עם ג'יפים, גם נהיה מאוד מאוד נפוץ, נופש במלונות בחגים וזה נגד היהדות וזה דבר שלא מבינים ואומרים שהולכים למלון לנוח. ויגידו, גם רבנים גדולים הלכו בקיץ לנוח, אבל הם להבדיל אלף אלפי הבדלות הלכו לאזור חם כדי לנוח, אבל לא הפסיקו ללמוד לשנייה תורה, ולא הלכו למסעדות ולא לים ולא לבריכה ולא דיברו כל היום על האוכל. אני מאמין שכל אלה שהולכים לנופש היום לא היו מוכנים לנופש כזה כמו הרבנים הקדושים, אבל היום הולכים לנופש לכל הפסח, גלאט כושר, לא "גברקס" (ללא מצה שרויה) יחד עם זה "בית מדרש" שאפשר ללמוד ביחד עם שתי בריכות שחייה אחת לנשים ואחת לגברים עם האוכל המוגש ליד הבריכה 24 שעות ביום ובנוסף עוד מקבלים כל מיני טיולים כולל "לונה פארק", הכל מהמלון. והדבר הכי טוב שיש בידור לילדים שלא יהיה להם משעמם כמו קוסם, וזה הכל נקרא חופש של פסח, ברור שאפשר גם לעשות חול המועד בדיסני לאנד או במלונות באירופה, למה לנקות לפסח, או להכין לשבועות או לבנות סוכה? הכל עשוי, ודבר שעוד יותר מושך היום זה חגים על אוניה, שבעה ימים או תשעה ימים על אוניה עם כל ההידורים של החג. אוי עם ישראל אתם לא מבינים שכל הבתים המפוארים שלכם לא יעזרו לכם, כי בסוף יש קבר קטן מאד וכל החדרים שלכם וכל המנורות היפות שלכם וכל הרהיטים המפוארים שלכם, וכל הכסף שיש לכם לקנות מכוניות וטיולים וכדו' לא יעזרו לכם. נוסף לזה אפילו שאתם נותנים צדקה, זה לא יציל אתכם, כי הצדקה לא באה מנתינה אמיתית, אלא באה מאמונה טפלה שאם נותנים כסף אז אפשר להחזיק בממון כי היהודים לומדים שמי שנותן מקבל, זה נשאר להם בראש בלי הקשר עם ה'.


אני רוצה שיהיה ברור, יהודי שהוא עשיר לא צריך לזרוק את הכסף ולהיות עני, אבל הוא צריך להיות כמו ר' יהודה הנשיא, והוא צריך להשתמש בכסף שלו בשביל מצוות, הוא יכול להשתמש בשביל לבנות בית גדול וכדו' אבל כמו ר' יהודה הנשיא ודוד המלך שלא רצו ליהנות מהכסף ומהגשמיות אפילו קצת. לא ליהנות מהגשמיות כגשמיות בכלל, רק ליהנות מהצד הרוחני שהכסף עושה, זה לא אומר שהוא צריך לאכול כמו אדם עני, אבל הוא צריך להתייחס לאוכל כדבר שצריך לעשות כדי לחיות, לקדש אותו בכל צורה שאפשר.


הסוף של עולם השקר

עם ישראל בארץ ישראל, יבוא זמן בעתיד הקרוב, שכל המושגים של שקר יפלו. זה כבר מתחיל, הממשלה מלאה בושות, מכל העניינים המבישים של החברים בכנסת, בראש ובראשונה הנשיא, אחרי זה המשטרה שירדה מבחינת המוסר בשנים האחרונות. משטרה שכמעט אינה יכולה לתפוס גנב, שנותנת לכל מיני אנשים לברוח מבית הסוהר, שיודעת הכי טוב לתת רפורטים לנהגים, להרביץ לחרדים ולסלק מתיישבים מהבתים, בואו נחשוב גם על ביטוח לאומי, שהפסיק לשלם להרבה אנשים שהאמינו בו כל כך, ובכלל יש בלגן מוסרי גדול במדינת ישראל וזה לבד יפיל את הכל. יש יהודים שהולכים לצד הגויים נגד עצמם, יהודים שהולכים עם הערבים נגד היהודים, ויש יהודים באירופה ובאמריקה שהם יחד עם הגויים נגד היהודים, ויש צבא - צבא הגנה לישראל שפעם גם החרדים האמינו בו, אבל היום כולם הפסיקו להאמין בו, כי שם יש בלבול גדול מאוד, וכל ראש ממשלה שניסה ללכת בגלוי נגד החרדים או נגד התורה, נפל. עם כל זה לא לומדים, כל הבלבולים האלה כבר התחילו להפיל לא רק את הממשלה הזאת, אלא את כל המבנה, שהם קוראים דמוקרטיה, הדמוקרטיה הישראלית האומרת שמי שבשלטון יש לו זכויות ומי שלא אין לו זכויות. ממשלת ישראל שניסתה ומנסה עם כל הכוחות שלה להרוס את הדת היהודית, להרוס חס וחלילה את התורה ומנסה לעשות מלחמה ישירה נגד הקב"ה. ואני אומר לכם, שאפילו אוטיסט יודע, שמי שנלחם נגד בורא עולם חייב להפסיד בגדול! ומי שנלחם נגד בורא עולם לא יהיה לו לא העולם הזה ולא העולם הבא! וכמו במגדל בבל , הכל יפול, כי בארץ ישראל ישנה קדושה המכוסה בשכבות של טומאה שהציונים הניחו, אבל הקדושה לא יושבת בשקט ורוצה לפרוץ את הכיסוי. כמו הר געש זה יפרוץ וכל אלה שעומדים נגד הקב"ה יישרפו וייעלמו יחד עם האש, והארץ תקיא אותם, אוי לנו! אוי לנו! אבל אלה שקרובים לקב"ה לא ירגישו כלום, ירגישו רק אור חדש של קדושה והנאה עצומה, ובתוך האור הזה יגיע המשיח, ואדום יחרב, ולא משנה אם זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד, ה' יעשה את זה בלי האירנים ובלי הרוסים ובלי הקוריאנים ושלא תהיה טעות, שני שלישים של העולם ילכו, שליש ילכו לגמרי, שליש ייפצעו קשה ושליש יישארו. אבל יכול להיות גם גרוע מזה, יכול להיות שרוב העולם ילך.


אני רוצה שנציל את עצמנו עם ישראל, אני כותב ובוכה, כותב ובוכה, כי יותר מהכל אני אוהב את עם ישראל, אני בוכה על עם ישראל, השכינה בוכה על עם ישראל, אני רוצה שכולנו נקבל את משיח צדקנו.


אני מבקש מהאחים והאחיות שלי, בואו לרחוב כולנו, נשים לחוד גברים לחוד, נשים יגידו וידוי וסליחות וכו' והגברים ישימו שק ואפר וישבו על הרצפה ויבקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא בשביל כל הדורות של שקר ובריחה מן האמת ונבכה ונצטער באמת, ונבכה עד שיהיה זרם רציני של דמעות מסביבנו, ונבכה עד שהנשמה תצא מהגוף שלנו, ואז הקב"ה יקבל את התשובה של עם ישראל, ונקבל את משיח צדקנו וייגמר החלק של ההיסטוריה, של הגלות.

(י"ג כסלו תשס"ז)

                                <חזרה לדף ראשי>

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499516 פעמים
היום - 01/02/23