יענק'לה קום! - חלק 2, שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

ש. אבל איך מסבירים ליענק'לה, לעם ישראל שהבית בוער, שצריך 'לצאת מהמיטה'?... הם יוצאים לרחוב, קונים ארבעת המינים, בונים סוכות, הכל שמח, הכל כרגיל...

ת. הסכנה היא - שהם ישנים. יתכן גם שהם 'על סמים', או משהו כזה. הם בטמטום, הם שיכורים, לא על אלכוהול - אלא על הגשמיות, ולא על סמים, אלא על הגשמיות. ואז הכל שטחי, הברכות שטחיות [מ"ב סי' ה'], ארבעת-המינים – זה שטחי ['מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלוּמָדָה', ר' קד"ד גליון 73, וכן ברבים מן המסרים], לכל ילד קטן יש לולב ואתרוג, לכולם יש לולב ואתרוג, וגם אפילו מהודרים, זה בזיל-הזול או לפחות בהישג-יד. והכל-הכל יש, חוץ מהלב, חוץ מהשכל, והראש. אבל הלב והמהות של הבן-אדם לא אומר את אותו הדבר, זה רק חיצוני בדרך כלל. כן, יש קצת רגש, אי אפשר להגיד, אבל זה לא מה שצריך להיות, ממש לא מה שצריך להיות, אפילו לא קרוב לְמַה שצריך להיות ['רחמנא ליבא בעי', חלק קו:]. אמנם זה לא כולם, יש ילדים שגדלים כמו שצריך, שכל המחשבות שלהם זה הולך מסביב ליהדות, לאידישקייט שלהם, אבל הרוב 'מדוללים'. והרבה ילדים וילדות מקבלים את זה כבר בבתי-הספר ובחדרים, עם הליבה. וגם ההורים, כל הנופשים, כל בתי-המלון שהם כאילו 'כשר-למהדרין' ואפשר ללכת וכו', ולוקחים את הילדים, וזה מוריד את הרמה הרוחנית שלהם, זה עושה אותם מחוספסים. העדינות שפעם היתה, התמימות של הילדים היהודים, המתוקים, לאט-לאט נעלמה מן האופק. אפשר ללכת לחצר של חיידר (תלמוד-תורה) ולראות איך שהילדים נותנים אחד לשני מכות-ג'ודו. איפה הם למדו את זה? בודאי לא מהגמרא שלהם... וכמה ישיבות הולכות לטיולים עם ג'יפים, עם נהג שנראה כמו איזה 'תֶּרַח' גוי, עם כובע-קאובוי (רועה בקר)... ואי אפשר לצאת מזה ולהיראות כמו הילדים העדינים, המתוקים, השמימיים, כאלה שפעם היו לעם ישראל, באירופה, בשטעטלאך, לא אלה שגרו בעיר, אלה שגרו בשטעטל (בעיירה).

ש. אבל האם הקב"ה לא דן לכף זכות את הדור המסכן והקשה הזה, הרי הכל מוקף בכל כך הרבה גשמיות, גוייות וכו'...

ת. זה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתקנים סוף-סוף את החטא הראשון שזה מה שהפריע לנו כל הזמן הזה מאז שה' ברא את הבן-אדם. והחטא זה חוסר-הביטחון בה', חוסר האמונה-והביטחון באבא שלנו [ר' ספר 'ונפשי יודעת מאד', עמ' 99, מאמרו של בנימין: 'גאולה', ובהערות שם מדברי המכתב מאליהו ח"ג עמ' 210]. והאדם הראשון ואשתו עם העֶזְרה של השטן, הנחש, הוא ממש הלך נגד אביו. וזה ממש חטא עצום, וזה הרס את העולם. ואנחנו עכשיו חייבים לתקן את זה. אז מכל אלה, כל הנשמות שיצאו מהאדה"ר ואשתו, יִשָאֵר מה שישאר, ישאר את הטוב ביותר, כדי שאפשר יהיה להיכנס עכשיו, בפעם הראשונה, לגן-עדן באמת.

ש. הייתי בארה"ב לאחרונה, ראיתי את היהודים שגרים שם על מי-מנוחות, איזה שפע, איזו רווחה. איך אני יכול להאיר את עיניו של יהודי שצריך לבוא לארץ ישראל?  הוא אומר לי: 'מה אתה רוצה, נוֹחַ לנו פה, יש לנו בתי-מדרשות, בתי-כנסיות... אם אני אבוא לארץ יהיה לי שם קשה, כאן יותר קל לי לשמור מצוות', אז איך אני יכול לשכנע אותם לבוא הֵנָה לפני שהחרב תהיה על הצוואר?

ת. אני אישית לא רואה שום אפשרות, רק בקושי, בדברים קשים. ומי שקם משם ומגיע לפה מעצמו, לפני הצרות – תהיינה לו הרבה זכויות. ובכלל, כל אלה שבאים לארץ עכשיו, יהיו להם הרבה זכויות, אמנם הם צריכים להאמין בה' ולבטוח בה'. אבל אלה שנשארים ולא רוצים לזוז – הם בכלל לא יודעים, לא מבינים שהבית כבר בוער שם, הם לא תופסים לאן הם הולכים. הם לא יודעים מה שקורה בארה"ב בכלל. והרבה מהם יש להם טלביזיות ואייפונים, והרבה יש להם כל מיני אפשרויות לשמוע מה שקורה בעולם, אבל לא רוצים לדעת, פשוט לא רוצים לדעת.

ש. דיברתי אתם, שאלתי אותם אם מכירים את ה-FEMA camps, הם לא יודעים מה זה בכלל... מה זה המושג 'סדר עולמי חדש'? – לא מכירים...

ת. זה טירוף שהם לא יודעים, ממש טירוף. אבל זה ככה כי הם לא רוצים לדעת. אבל הם יודעים, הרבה מהם כן יודעים, אבל "לא רוצים לדעת", כמו שאחת אמרה: 'הרבי שלי עוד פה, אז מה יש לי לקום וללכת?!... אם הוא היה קם והולך – אז אולי זה היה סימן שהגיע הזמן...', אבל אני אומר לך שאם הוא, הרבי שלה, היה קם והולך – אז היא היתה מוצאת סיבה אחרת לא ללכת...

ש. אבל מי שטוען לי: 'תראה, פה אני מגדל את הילדים שלי בדרך של תורה-ומצוות, וזה נוח לי. בארץ אני חושש שזה לא יהיה ככה, ולכן אני נשאר פה...', אז מה אני אגיד לו?

ת. שהוא משקר על עצמו. הוא הרי חסיד סאטמר, אז הוא יכול להגיד: רבי יואל זצ"ל אמר שאסור לגור בארץ-ישראל. אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שזה הרבה יותר קשה בא"י עם הציונים לחיות חיים של קדושה, חיים של 'להיות יהודי אמיתי'. הוא היה צדיק ענק, והוא היה הראש, מנהיג הקהילה, ואז כאשר הוא היה – עשו את מה שצריכים לעשות, אבל ברגע שרבי יואל לא היה, ומישהו אחר לקח את זה, ואחר כך הוא נפטר, ועוד שני הבנים שלו כעסו אחד על השני וחילקו את הממלכה, ועכשיו יש איזה ריב או לא-יודע-מה, אז אי אפשר להגיד ששם זה יותר קדושה מאשר פה.

וההיפך, אנשים כמו שיש פה, והם מעטים, אולי עשרים משפחות אולי שלשים משפחות, איני יודע כמה, שהם ממש-ממש נלחמים לחזור להקב"ה לגמרי, עם כל ההיבטים של החיים שלהם, בלי טיולים, בלי בתי-מלון, בלי הגשמיות, רק לעשות את רצון ה', ולעומת-זאת שם יש אולי שתים או שלש או אפילו ארבע או אפילו עשר, אבל הבעלים לא נותנים להם או שהנשים לא נותנות להם, זה לא משהו שלם. לא דבר שלם. ופשוט – זה לא כמו שזה היה.

ועכשיו, הם, נוח להם להשתמש בתירוץ הזה: 'הרבי שלהם זצ"ל אמר שאי אפשר להיות יהודי בארץ-ישראל'. אבל קודם כל זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר שזה קשה מאד, וכל הענין של הציונים זה ממש משפיע לא-לטובה, וזה לא יוכל להחזיק מעמד שהם יהיו בהבדלה מהתרבות הזאת. ועכשיו אנחנו מסתכלים מסביב – והוא צָדַק. הוא צדק במאה אחוז! יש חיילים חרדים! אני רק שואל אתכם, איך בחור יהודי, איך נותנים לבחור יהודי ללכת לצבא, שהם, בפירסומים גדולים אומרים ברור שהם מוכנים לקבל את המנוולים, העקומים האלה שעשו את המצעד, מוכנים לקבל אותם בשמחה לשורות-הצבא. אז הם, הבחורים בצבא, נמצאים בסכנה לא רק מהבנות, אלא גם מִבָּנִים! אתם שמעתם?!... אתם מבינים את זה?! מכל הכיוונים! אז מה זה 'ללכת לצבא'?!... יש הרבה שאלות בכשרות, זה לא פשוט. ויש בנים שמתחילים עם בנים, וכמובן יש גם את הבעיה של בנות, אז איך אפשר לתת לבחור ללכת למקום מטונף שכזה?!... בסדר, יש כאלה שלא כ"כ נכנסים ככה לצבא, יש להם מין עבודה שכזאת שהולכים שם יום-יום. הם ישנים בבית, הם נשואים, ויש להם ילדים, קמים בבוקר, ו'הולכים כאילו לעבודה'. אבל הם מִתְרַגְלִים ['אם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב...', מדרש תהלים פרק א'], מתרגלים להסתובב עם החילונים, מתרגלים לשפה שלהם, מתרגלים לחיים הגשמיים שלהם, וזה הורס אותם. הורס. וחוץ מזה, למה להגיע לזה? אפשר כבר אצלנו לראות איך בחדרים, ובישיבות, ובבתי-יעקב וכו' מקבלים את הליבה! וזה אסון! זה הרס לעם ישראל. אבל באמריקה – זה לא יותר טוב. זה גם כן מבולבל עם כל הגשמיות וכל הלכלוך שנמצא גם שם בתוך בתי-הספר ובתוך הישיבות. ובחורי-הישיבות - הם לא תמיד הצדיקים שהם מתיימרים להיות.

מה שהוא טוען, היהודי הזה – זה הכל שטויות, אין לזה בסיס להגיד את זה היום. הוא אומר 'מה חסר לו'. נכון, לא חסר לו כלום. הוא לא יקריב את עצמו בשביל להגיע לארץ-ישראל. את זה הוא לא יעשה. כי נוח לו, נוח ליהודי כזה כמו שתיארת, להישאר עם הגשמיות שלו, ועם השקט שלו. אבל אתם תראו אם אני לא צודק, עוד מעט – לא יהיה לו שקט. זה יהיה רע מאד, גרוע ביותר. ומי שלא יודע מה זה ה'פימה-קמפס' (מחנות הריכוז) – הם יֵדעו בעוד זמן לא רב, ה' ישמור. ואני מציע כבר לכל היהודים לצאת משם. ונכון, גם פה המנוולים שולטים, הם שולטים בתוך הממשלה של מדינת-ישראל, אבל ההבטחה שיש לנו היא שמי שצועק לה' מארץ ישראל – אותו ה' יציל [ספר יואל פרק ג']. וזה היה מספיק בשבילי שאני 'שיגעתי' את ההורים לפני יותר מעשרים שנה שהגיע הזמן להגיע לארץ ישראל. וההורים שלי – הם צדיקים, הם עשו מה שביקשתי, והם נמצאים פה, ברוך ה'. אבל יש לי אח ואחות עם ילדים וכו', שלא רוצים לדעת מהדברים האלה, והם גרים בארצות הברית.

ש. שמעתי מחבר שישנה תופעה באמריקה של 'פאבליק סקול' (Public School) לילדים קטנים. הם ניגשים לתלמודי-תורה בגיל הפעוט, ומעניקים תקציבי-ענק למנהלים של המוסדות האלה בתנאי שלא יזכירו שם-שמים בת"ת [עמוס ו' י']. שמד! יש מנהלים רבים שאינם מסרבים לזה...

ת. בארצות-הברית הם עושים את זה גם לגוים וגם ליהודים. הם נותנים כסף, בואו נגיד לכנסיות הפרוטסטנטיות, ואז דורשים מהם להגיד דברים אחרים, מה שמתאים להם. הם גם הוציאו 'כאילו תנ"ך', עם כל מיני 'תיקונים' שהם שמו שם. התנ"ך הגויי מבוסס על מה שיש ליהודים, אבל הם לוקחים את הדבר הזה והם עושים 'תיקונים' על זה. כך שלא יהיה זכר אפילו של משהו נוצרי! שזה יהיה משהו אחר, כי הם מאמינים בשטן.

ועכשיו, כנראה שהם נכנסו גם אצל היהודים. ויש יהודים שהכבוד שלהם להיות מנהל בית-ספר זה יותר מהשֵכֶל שלו להגיד 'לא'. ובחדרים יש כל-מיני דברים שמבקשים מהם לעשות, אמנם לא דברים עד-כדי-כך קיצונים. ויש מספיק מקומות שההורים גם לא מבינים כל כך, אבל מכניסים רעיונות זרים. וכמו הליב"ה. הליבה ממש מכניס שקר לתוך המערכת החרדית. אבל כמה מנהלים ומנהלות מוכנים לקבל את זה? הרבה מאד [יחזקאל כ' ט"ז: 'כִּי אַחֲרֵי גִלּוּלֵיהֶם לִבָּם הֹלֵךְ...', ושם ל"ג כ"א]. ובארה"ב – זה הפך לקומוניסטי ['כתבו לכם על קרן השור...'].

ש. לפני כשלשה שבועות חוללו הרס, פוגרום בבית-הכנסת שהתקיים מזה עשרות שנים בקבר דן-בן-יעקב, מה דעתך על כך?

ת. אבל תבין דבר אחד, הממשלה – הם חלק של הרשעים ['סתורי', עי' יומא י.]. הם ערב-רב או שהם עמלק בעצמם ['פְּרִיצִין יְהוּדָאִין', זוה"ק שמות ז' ע"ב], והם עובדים ביחד עם אלה שרוצים להשתלט על העולם. הם רוצים לעשות דת משלהם, אז הם חייבים להשתלט על כל מקום ומקום שזה קדוש לעם ישראל [תהלים פ"ג י"ג], והם גם פועלים נגד הגוים, הנוצרים האמריקאים.

ש. המשטרה מפעילה יד קשה ביותר נגד כל יהודי שעושה משהו נגד ערבים, מה שלא רואים כשזה הפוך, מה אפשר לעשות?

ת. אין מה לעשות. תבינו דבר אחד: האויב שלנו זה לא הערבים ולא האדומים. האויב שלנו – זה השטן, והוא משפיע על כל העולם. השטן השפיע עלינו ללכת נגד האבא שלנו, נגד הבורא שלנו, ולאכול מעץ הדעת. ואנחנו חייבים לחזור לאבא שלנו ולתקן את הדבר הזה. ואז גם הערבים ייעלמו, וגם 'אדום' ייעלם, וישאר רק אותנו עם משיח-צדקנו, מלך בן דוד. וברור, אנחנו נהיה בזרועות כביכול של האבא שלנו, אבינו שבשמים.

 

ש. בצ'ילה התרחשה רעידת אדמה חזקה...

ת. עוד יהיו נוספות, יהיו גם צונאמים, ויהיו אסונות-טבע ממש גדולים, ה' ישמור עלינו. [חבקוק ג': 'בְּזַעַם תִּצְעַד אָרֶץ, בְּאַף תָּדוּשׁ גּוֹיִם', ע"ש]

ש. סופות-החול שהיו פה לפני שבוע... מזכיר לנו את המִדְבָּר...

ת. סופות-החול היו הקשות ביותר הידועות מאז שיש מדינה, לא עשו רישומים לפני כן. זה היה ממש בכדי להזהיר את עמ"י שעומדים להיות דברים קשים, ושצריך לסמוך על הקב"ה, לחזור בתשובה, לחזור בתשובה. להתקרב אל ה', ולסלק את השטן מהלב שלנו.

ש. חוֹל זה מלשון 'חולין', הקדושה חוללה והסתלקה לגמרי...

ת. נכון, נכון בדיוק. וה' ישמור לאיזו רמה נמוכה הגענו עם הקדושה, גם החרדים. נשים פשוט הולכות כמעט ערומות. הבגדים כל כך צמודים שרואים כל צורה של כל הגוף, ואף אחד לא חושב שזה לא בסדר. ואפילו אם האשה רזה ולא רואים כל כך את כל מה שלא צריכים לראות – אבל היא נראית כמו שהיא יצאה מעיתון, דוגמנית. התסרוקת עם הפאה שלה, וכו', ממש יפיפיות, ה' ישמור.

 

ש. התסבוכת של הפליטים שבאו לאירופה, מה אומר הסיפור הזה?

ת. זה אומר שהם רוצים להרוס את אירופה, וגם את ארה"ב. רוצים להשתלט על אירופה. לא רוצים שיהיה 'גרמניה' או 'ספרד' או לא-משנה-מה, הם רוצים פשוט להכניס כל מיני סוגים של אנשים ולעשות מלחמה אחד נגד השני. ואז הם יכולים להפעיל את החיילים ואת המשטרות שלהם, שכולם נראים כמו אני-לא-יודע, איזה חיילים מ... איזה סיפור על עבמ"ים או משהו כזה. הם נראים – ה' ישמור.

ש. האם ראשי המדינות שלכאורה נפגעות מזה שבאים כל כך הרבה ערבים וכל מיני אנשים ונכנסים, הם בשותפות עם הדבר הזה?!...

ת. ודאי! זה ברור! יש להם אחד מהאנשים שלהם, מיליארדר, שאפילו זה בא מהעמותות שלו. הם מחלקים חוברות-מידע בחינם, עם מספרי-הטלפון של האנשים שמוכנים להביא את הפליטים לאירופה, מפורט שם עבור כמה כסף מקבלים את זה, ועוד כל מיני דברים, כמו מה הם צריכים להביא, ומה הם צריכים לעשות, ואיך עושים, ולאן הם צריכים להגיע, וכו', הכל כתוב, כל המידע הנחוץ. אז המונים כבר עוזבים. והם לא תמיד עוזבים בגלל שהם במרכז מקומות של מלחמות, אלא פשוט מחפשים חיים יותר טובים. וזה מאות-אלפי, מאות-אלפי בני אדם. אבל עכשיו הם כבר נלחמים אחד-עם-השני, יש מלחמות שם, כי בגרמניה, שדרך-אגב הרבה מאד אנשים אומרים שזה 'הרייך הרביעי' – כל מה שקורה באירופה, כבר לא יהיה להם בכלל מקום איפה לשים אותם. אז לאן שלחו אותם, לפחות בחלקם? למחנה-ריכוז שהיה של הנאצים! אני חושב שזה היה טרבלינקה, לא היה איפה להשכיב אותם לישון...

ש. אבל ניקח מדינה מפותחת כמו שוייץ, מה זה חסר להם?

ת. לא מאמין ששוייץ מקבלת אפילו אחד. אבל גרמניה היא זו שדֵי שולטת על אירופה, ובזרועות פתוחות מקבלת אותם. אבל עכשיו היא כבר לא רוצה, הם כבר מתחילים להשתולל שם. היא לא נותנת להם ללכת לאן שהם רוצים, ואז הם מתחילים להשתולל. ולא רק זה, יש ארצות שפשוט סגרו את הדלתות, בנו קירות או מחסומים כדי שלא לאפשר להם להיכנס, וזה מתחיל להיות מלחמה 'לא סתם'. וזה בדיוק מה שהם רוצים: בלאגן, בלאגן, שבגלל הבלאגן הזה הם יכולים להוציא החוצה את הצבא שלהם ואת המשטרה שלהם, ולהגיד שעכשיו כדי לשלוט על כולם – צריך לתת לצבא לשלוט, ואז זה יהיה כבר מקום שונה לגמרי, זאת תהיה "אירופה", ולא יהיו מדינות אינדבידואליות. זה הכיוון.

ש. אני לא מבין, מה אכפת להם לרשעים האלה, הראשים שלהם שרוצים להרוס את הכל? יש כאן עולם יפה, אז למה להרוס אותו?...

ת. השטן עוד קיים, ויצר הרע עדיין קיים, ועד שהוא לא נעלם, ועד שעם-ישראל לא בוטח בה' במאה אחוז, אז אנחנו לא יכולים להגיע לגן-עדן [ישעיה ב': 'וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא...'].

ש. אז מה הרע הזה מעוניין, האם הוא מחפש להרוס את עצמו?! מה למשל ראש-ממשלה באירופה מחפש להרוס את המדינה שלו?...

ת. לא, הם רוצים להתפטר מתשע-עשיריות של האוכלוסיה בעולם, ולשלוט. יש להם כל מיני אמונות בשטן, הם בטוחים שהוא זה שברא את העולם...

ש. האם בארץ גם מנסים להפעיל את אותה השיטה?

ת. טוב, הם ניסו עם הסודנים, אבל זה לא היה מספיק, זה לא הולך כ"כ בארץ. וחוץ מזה שהם בעצמם הרי רוצים להשתמש בארץ פה כמקום-הבסיס שלהם, אז מה שהם עושים באירופה, האם הם צריכים אותם בהמוניהם כאן? לא, הם רוצים שזה יהיה יותר פה מקום יותר מסודר. זה יהיה המקום שממנו הם רוצים לשלוט. הנחש רוצה להיכנס לגן-עדן ['וְאֵשֵׁב בְּהַר מוֹעֵד...'] ולהגיד שהוא השולט [ישעיה י"ד: 'אֱדַמֶּה לְעֶלְיוֹן'], שהוא חס ושלום 'הכל יכול' – וזהו [נבואת מלחמת גוג ומגוג, יחזקאל פרק ל"ח: 'וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יַעֲלוּ דְבָרִים עַל לְבָבֶךָ וְחָשַׁבְתָּ מַחֲשֶׁבֶת רָעָה...' וברש"י: 'להלחם נגד ה''] הוא רוצה לקום מן העפר ['עַל גְּחוֹנְךָ תֵּלֵךְ'].

הקב"ה ברא את העופות והדגים באותו יום של הבריאה, היום החמישי, והוא בירך אותם, אחר כך הוא יצר ביום השישי את החיות והבהמות, והוא לא בירך אותם, מדוע? כי הוא ידע שזה הנחש הוא שיביא לחורבן העולם והריסתו, לכן הוא לא בירך את החיות והבהמות של יום שישי [רש"י בראשית א' כ"ב, ור' כלי יקר שם].

ש. האם ביום-כיפור הקרוב עומד האפיפיור להכריז באו"ם על 'הסדר העולמי החדש' (NWO)?

ת. לא ביום כיפור, יומיים אחרי כן. הוא רצה, כן, אבל לא נתנו לו... אז עכשיו הכל מובן, כל הדברים שלא הֵבַנּוּ – עכשיו מובנים. ושוב אני חוזר, שלא תשכחו, כל הענין של ה'אייסיס' (ISIS - הדעא"ש) וה'אל קעידה' וכל הדברים האלה, זה אֱדוֹם, הם אלה שיָצְרוּ אותם כדי שיתחילו מלחמות בין הערבים, ערבי-נגד-ערבי. איך הם משתלטים? הם לוקחים את האנשים עצמם, ומפרקים אותם לכמה קבוצות, וכל אחד הולך נגד השני, והורגים אחד-את-השני, ואז אדום יכולים להיכנס ולגמור את העבודה. הם אלו שעושים את המלחמה מההתחלה. הם מייצרים את הדאע"ש, ואת האל-קעידה, ואת 'האחים המוסלמים', וכל האלה, שולחים אותם להילחם נגד האחים שלהם.

יש את האימרה הידועה שדרך-העבודה שלהם, כמו שאומרים באנגלית: Divide and conquer, הַפְרֵד וּמְשׁוֹל. זה בדיוק מה שהם רוצים, וזו גם השיטה שפועלים איתה באמריקה. הם עצמם גורמים להרג של שוטרים, ועוד כל מיני דברים כאלה, והשוטרים הורגים את הכושים, עד שהם נלחמים אחד נגד השני.

ש. זה נראה דומה לשיטה שהם עובדים גם פה עם הציבור החרדי...

ת. ודאי וודאי, הם נכנסו פה בארץ ישראל, ואני מאמין שגם באמריקה ובכל העולם הם נכנסו לקהילה החרדית [ר' מאמר 'הפחד משתלט'], ויש חרדים שמקבלים כסף מהם לא מעט, שמוכנים בשביל זה לעשות כל מיני דברים בכדי לדלל, וגם כדי לגרום למחלוקות בין יהודי-חרדי ליהודי אחר חרדי, וזה ממש עושה הפרדה (מחלוקות קשות). אבל זה יגמר. ואלה הרשעים שאין להם שום מצפון לעשות את זה – הם ייעלמו. [אש"ל י"א ח'].

 

ש. ירדה כזו אטימות בעולם. כתוב בגמרא: 'עתידה תורה שתשתכח מישראל', אז הִנֵה, שכחו את כל המושגים הבסיסיים של היהדות, צניעות וכו', בדיוק מה שכתוב...

ת. ועוד דבר שזה כמו שכתוב שיהיה בסוף, שכמעט כל גדולי-הדור שלנו נעלמו, נשארו כמה צדיקים, אבל לא הרבה כבר. אבל מי שיכול היה להוביל את עם ישראל, לכוון את עם ישראל – אין ['וְאֶפֶס עָצוּר וְעָזוּב']. אז כמו שכתוב [ב"ב י"ד], שזה נשאר למסכנים כמונו.

ש. אבל אנחנו רואים מצד שני שישנה התקדמות בעמ"י...

ת. נכון, אנשים מבקשים עכשיו 'טונות', המון חומר של דברי חיזוק על צניעות, להפיץ, וּלְזַכּוֹת את הרבים, זה הכל נכון, אבל עוד לא הגענו. זה לא מספיק 'כמה-פה וכמה-שם'. וכאשר יש ברחוב עדיין אנשים שלועגים על נשים צדקניות שהולכות בצניעות – אז עוד לא הגענו.

ש. איזו חוצפה, חוסר בושה שיש לאנשים האלה... וגם לילדים ממשיכים להציק...

ת. נכון, זה עדיין חזק, אך בכל אופן זה פחות חזק. יש כאלה שכבר מבינים שזה אסור, שאסור לפתוח את הפה, וזה לא אומר שהם בלב יש להם הרגשה יותר טובה, אבל נזהרים הרבה יותר. אבל יש תמיד את אלה שהם ממש מזלזלים. וכואב הלב, כי אם לא יהיה שינוי – אז לא יוכלו לשנות, פשוט.

ש. יש כאלה שהתפכחו ולא עושים את זה כבר...

ת. נכון יש בירור, ויש כאלה שתפסו את האמת, אבל צריכים 'אימונים'. זה לא מספיק 'לתפוס וזהו', צריכים לתפוס ולחיות את זה [ר' לשון הרד"ק תהלים פ"ד עה"פ 'מְסִילוֹת בִּלְבָבָם'], זה לא איזו אינפורמציה שלומדים באוניברסיטה שאפשר לשכוח את זה או לא-משנה, זה משהו שצריכים לחיות את זה, ואם לא חיים את זה – אז זה לא קיים!

ש. פעם דובר במסרים על כך שהחילונים, בחלקם או אף ברובם, איבדו את כח הבחירה שלהם [ר' רמב"ם הל' תשובה פ"ו]. כבר עברו שנים מאז. השאלה היא האם ניתן היום להגיד שחלקים גדולים מהחרדים כבר איבדו גם הם את כח-הבחירה שלהם?

ת. נכון, החילונים לרוב הם כ"כ רחוקים שהם בכלל לא מבינים כלום, אמנם יש, יהיו בין החילונים כאלו שיחזרו ['וּבָאוּ הָאוֹבְדִים...']. אבל יש גם בין החרדים את אלה שמאד רחוקים, לצערי הרב. והצעירים – אז יש כאלה שאמנם מתחזקים וחוזרים, אבל גם אלה – בכל זאת חסרה להם איזו הבנה בסיסית שהם לא מקבלים בדרך כלל בישיבות שלהם, ואם יש – אז הבנות אולי יותר מבינות, אבל גם כן יש חֶסֶר. יש משהו שיטחי, מאד כללי, באידישקייט שמלמדים היום. ויש הרבה-הרבה סתירות במה שלומדים. וגם יש הרבה דברים שזה ממש לא אידישקייט שלומדים, אפי' בבתי-הספר שזה כאילו 'החרדים ביותר'.

ועוד דבר שאגיד לכם, מעניין מאד, יש מוסדות שלוקחים כסף מגוים, מהכנסיות! כי מחלקים את הכסף בקלות. ויש אפשרות להסתכל, יש את הרשימות של העמותות שם רואים שעמותות שאמורות להיות יהודיות – הם רשומים כשייכים לכנסיה! יש כל מיני דברים זרים שנכנסים לתוך הדבר הזה, לתוך האידישקייט שלנו. וזה כולל את כל הסיפורים האלה שחטפו ילדים, המיסיונרים, ועושים כל מיני דברים לא טובים איתם, והדברים האלה – זה כדי להוריד את הקדושה שלהם. הם לא מרביצים להם, נותנים להם ללכת הביתה, אבל מזהירים אותם לא לספר מה שקרה. אבל כבר הצליחו להוריד את הקדושה שלו, זה נתן לילדים הקטנים האלה טעם של 'משהו אחר', וזה דבר שהם יודעים שה' שונא את זה [סנהדרין דף קו.].

ש. כמו אצל נדב ואביהו – הנשמה נשרפת והגוף קיים.

ת. בדיוק.

ש. מובא בספרי-המוסר שבכל פעם שיש לאדם הזדמנויות להתעלות - היצה"ר מספק לו כל מיני הבלים להתעסק איתם כדי שיפסיד את האפשרות להתעלות ולהתקרב אל ה'. למשל אדם שחולה מסוגל להתקרב מאד אל ה', אך היצר מעסיק אותו ללא הרף בכל מיני טיפולים, סידורים וכו', עד שהוא שוכח את תפקידו. וכך זה בעת ביאת המשיח, כשמתקרבים לגאולה השלימה זה יהיה זמן שכל-כך מסוגל להתעלות ולתקן, אבל היצה"ר יעסיק את האנשים בכל מיני שטויות כדי להפסיד את זה...

ת. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, להרגיע אתכם, שכל יהודי אמיתי ינצח [ישעיהו סו"פ כ"ז, סו"ס עמוס]. אז זהו, זה הכל. כל יהודי מאלו שהיו בהר-סיני ואמר 'נעשה ונשמע' – הם יינצלו. אנחנו לא יודעים מי הערב-רב ומי העמלקים, לפעמים כן, אנחנו יכולים לראות, אבל יש הרבה שאי-אפשר לראות עליהם, שנמצאים גם בתוכנו, עם זקָנים ארוכים ופאות ארוכות, ומעילים ארוכים שחורים, אבל זה לא אומר, ואנחנו עוד נראה מי כן ומי לא ['וְשַׁבְתֶּם וּרְאִיתֶם...'].

ש. מובא בדרשות הבן-איש-חי זצ"ל על הפסוק 'וּדְפָקוּם יוֹם אֶחָד' שנאמר בפגישת עשיו עם יעקב בפרשת וישלח, כי זה רומז לכך שיבוא יום אחד, המיוחד, שזה יום כיפור, שביום הזה בני עשיו יכריזו מלחמה על יעקב. נראה שזה עלול להיות ביום הכיפורים השבוע, כשראש הותיקן רוצה להכריז את אותה מלחמה של עשיו בפגישתו עם יעקב: 'אלכה לנגדך', הבה נתחבר לדת אחת...

ת. אני לא יכול להגיד לכם אם זה ביום-הכיפורים הזה, אבל דבר אחד אספר לכם, שלפני כשבוע או משהו כזה, נשיא מדינת ישראל יחד עם המזכירה שלו הלכו לאפיפיור ברומא. והאפיפיור רצה ללחוץ לה את היד, אז היא אמרה שהיא חרדית. אז הוא היה כל כך נחמד במרכאות כפולות, הוא 'הבין את זה מצוין', וכדי שלא תרגיש רע – הוא אף הוריד את הצלב שהוא הולך עם זה. זו החנפנות שהוא עושה כדי למשוך את היהודים שהוא 'כאילו-איתם' ['אִישׁ צַיִד'], אז למה לא להיות בדת הזאת שהוא רוצה להקים?!... זו מלחמה. הם לא מבינים, היהודים. [ר' מאמר 'מדינה לא יהודית' על הקשרים העמוקים שבין הנהגת המדינה לראשי הנצרות, וכן מאמר: 'מסע הצלב האחרון'].

והאנטישמיות באמריקה גברה מאד-מאד, והם בינתיים חיים במקומות הסגורים שלהם, אבל זה לא יעזור להם. עוד מעט, ואולי זה כבר ביום כיפור, אולי זה יהיה אחרי זה, אני לא יודע, אבל זה בעתיד הקרוב, האנטישמיות – כבר מגיעה למימדים גדולים מאד, ואז אנחנו נראה אנטישמיות קשה, ואז, אני רק מקווה שאֵלֶה שיש להם שֵׂכֶל יקומו ויעזבו.

ש. יומיים לפני יום כיפור – איך נוכל 'להבין את המסר' שה' רוצה לתת לנו, ולשנות את כל החיים לכיוון הנכון?

ת. בארץ מרגישים בעיות הרבה יותר מאשר האמריקאים, היהודים האמריקאים. אנחנו מרגישים פה את 'החרב על הצוואר שלנו'. זה לא פשוט העובדה שישנם כל כך הרבה רוסים שנמצאים בסוריה. ו'הנדיב' פוטין אמר בטובו שהוא מוכן לקחת את האחריות לשמור על מתקני-הגז שמצאו בים, הוא ישמור על כל המתקן הזה עם החיילים שלו. והוא גם מעוניין להשקיע בזה...! אז מה זה אומר? זה אומר שהוא רוצה להשתלט פה. וחוץ מזה - שהממשלה שלנו יחד איתם, אבל זה גם בכלל לא ממשלה שלנו. אז יש יהודים שכבר רואים ומרגישים [צפניה ב', יואל ב', ועוד]. יש כאלו שפשוט התבלבלו, לא שמו לב, אבל עכשיו מתחילים להרגיש שזה לא פשוט, שהם טעו. וגם יש כבר הרבה בעיות כספיות, ובכל העולם – הכל רועד כלכלית. אתם לא יודעים כמה קשה שזה הולך להיות בעולם, כמה שזה יהיה קשה – הנפילה-הכלכלית-הגדולה-ביותר-שהיתה-אי-פעם-בהיסטוריה.

אז מי שיגש לעשות תשובה בצורה רצינית, אנחנו פשוט צריכים להגיע לבית-הכנסת, או בבית – לנשים שלא הולכות, ופשוט לפתוח את הלב שלנו, לדבר עם האבא שלנו, להתחיל לבכות, לתת אפשרות, להשתדל ['כחודו של מחט...']. ואז, ברגע שנשתדל – אז ה' יפתח לנו את הלב, ואז נבכה, ונרגיש איך שהדמעות מורידות את המחיצות, ממיסות את המחיצות. ואז הבן-אדם יכול להתקרב מאד להקב"ה. והוא יתן לנו את האפשרות הזאת ביום הכיפורים הקרוב. ועד יום-הכיפורים הבא – העולם יהיה הפוך, יהיה הפוך לגמרי, משהו אחר. ולא עד יום כיפור הבא, עד כסלו – בואו נגיד, לא יודע בדיוק מתי, אבל זה עוד מעט-מעט. זה לא יקח הרבה זמן. ולא יהיו לנו הרבה הזדמנויות לחזור ככה בתשובה. אחת האפשרויות – זה עכשיו ביום כיפור. אחר כך יהיו גם כן זמנים שה' יקבל את זה, אבל נראה לי שלרוב זה עד הושענא-רבה.

ש. האם אפשר לתקן את הכל בימים הקצרים האלה?

ת. הכל? – לא צריך את הכל לתקן, צריכים להצטער על הכל, על כל הדברים הלא-טובים. אבל מה שכן צריכים לעשות זה ליצור קשר עם הקב"ה, ולהחליט שעכשיו אנחנו רוצים לעשות את רצונו בלבד, שאנחנו יודעים בלי שום ספק שהוא הכל-יכול ['אַשּׁוּר לֹא יוֹשִׁיעֵנוּ...', הפטרת שבת שובה], ואם אנחנו הולכים ח"ו נגדו – זה הסוף שלנו.

ש. בעצם הבושה על העוונות – זה לכשעצמו מטהר אותנו...

ת. נכון, אבל אנחנו צריכים גם להמשיך, ולא שנצא מבית הכנסת ונשכח.

אני מברך את כל עם ישראל שנזכה לקבל משיח-צדקנו ממש בקרוב ['כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד...', סו"פ התשובה והגאולה, ניצבים פרק ל'], ושמהרגע שה' יגלה לנו את המשיח – שכבר-כבר יהיה לנו טוב באמת. לכל עם ישראל, לכל עם ישראל! אמן.

מִי נָתַן לִמְשִׁסָּה יַעֲקֹב...   בסיום המסר ראינו לנכון להביא כאן מספר פסוקים מדברי הנביא ישעיהו (פרק מ"ב, פסוקים י"ח עד כ"ה, עם ביאור מלוקט מדברי המפרשים), התואמים להפליא לזעקתו הנוקבת והמרה של הרב מפונביז' זצ"ל טרם פרוץ המלחמה העולמית השניה.

(י"ח) הַחֵרְשִׁים שְׁמָעוּ, וְהַעִוְרִים הַבִּיטוּ לִרְאוֹת [אתם עם ישראל, הינכם כמו עיורים וחרשים! פיקחו את אזניכם לשמוע מוסר ואת עיניכם להבין את המתרחש נגד עיניכם]: (י"ט) מִי עִוֵּר כִּי אִם עַבְדִּי, וְחֵרֵשׁ כְּמַלְאָכִי אֶשְׁלָח. מִי עִוֵּר כִּמְשֻׁלָּם, וְעִוֵּר כְּעֶבֶד ה' [אתם לועגים על עבדי הנביאים והצדיקים אשר אני שולח אליכם לעורר אתכם לחזור בתשובה כאילו הם העיורים והחרשים שאין כמותם כי אינם מבינים את המציאות, ועל חינם הם מפחידים אתכם]: (כ') רָאוֹת רַבּוֹת וְלֹא תִשְׁמֹר, פָּקוֹחַ אָזְנַיִם וְלֹא יִשְׁמָע [אך אתם רואים מאורעות רבים ועצומים המתרחשים, אבל אתם לא שמים את לבכם להבין את המסר שבהם. אתם פוקחים אזנים לשמוע ולהבין מה קורה בעולם אבל אתם לא שומעים את קול הזעקה מן השמים אליכם לחזור בתשובה, אם כן אתם הינכם העיורים והחרשים]: (כ"א) ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ, יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר [הקב"ה חפץ להחזיר אתכם אליו בתשובה ולעשותכם צדיקים, ולכן הוא מרבה לשלוח אליכם שוב ושוב תורה ומוסר ביד שליחיו הנביאים, וכן מהדברים האדירים מה שקורה בעולם, שזה גם כן מוסר עצום מאת ה', וכמו שנאמר בצפניה: 'הכרתי גוים נשמו פינותם, אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר']: (כ"ב) וְהוּא עַם בָּזוּז וְשָׁסוּי, הָפֵחַ בַּחוּרִים כֻּלָּם וּבְבָתֵּי כְלָאִים הָחְבָּאוּ. הָיוּ לָבַז וְאֵין מַצִּיל, מְשִׁסָּה וְאֵין אֹמֵר הָשַׁב [עם ישראל נמצא במצב כה עלוב, ואויביו בוזזים ושוסים אותו, בחוריו וגיבוריו פרחו להם, והם מתחבאים מרוב פחד במקומות סגורים, (ויתכן גם לומר שכוונת דברי הנביא שנבחרי העם וגדוליו נסתרים במטמוניהם ואינם יוצאים להוכיח את העם), ואין מציל מן הביזה והמשיסה]: (כ"ג) מִי בָכֶם יַאֲזִין זֹאת, יַקְשִׁב וְיִשְׁמַע לְאָחוֹר [הלא היה עליכם להבין את מצבכם הקשה ולחזור בתשובה, הלואי והיו בכם אנשים שמאזינים לדברי מוסר אלו, מקשיבים ומבינים בסופו של דבר לחזור אל ה']: (כ"ד) מִי נָתַן לִמְשִׁסָּה יַעֲקֹב, וְיִשְׂרָאֵל לְבֹזְזִים, הֲלוֹא ה'. זוּ חָטָאנוּ לוֹ. וְלֹא אָבוּ בִדְרָכָיו הָלוֹךְ, וְלֹא שָׁמְעוּ בְּתוֹרָתוֹ [מי זה שנתן לגוים את האפשרות לבזוז ולהציק לפשוטים וכן לנבחרים מעם ישראל? הלא זה ה' בלבד, וזה כעונש על שהם חטאו לו, ואזהרה על עזבם את תורת ה' ודרכיו]: (כ"ה) וַיִּשְׁפֹּךְ עָלָיו חֵמָה אַפּוֹ וֶעֱזוּז מִלְחָמָה. וַתְּלַהֲטֵהוּ מִסָּבִיב וְלֹא יָדָע, וַתִּבְעַר בּוֹ וְלֹא יָשִׂים עַל לֵב [הפורענות והסכנות ממשמשים ובאים, מידת הדין הולכת וגוברת ר"ל, האש בוערת מסביבו, אבל הוא כמו יָשֵׁן ולא יודע מכלום, וגם כאשר האש בוערת בקרבו, גם אז עם ישראל לא ישים לב לשוב אל ה'] :לחזור לחלק הראשון של התקשור, יענקל'ה קום, הבית בוער, לחץ כאן

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6346711 פעמים
היום - 10/07/20