עד הדיוטא התחתונה - המשך


המשך המסר 

 סדר עולם חדש

ש. מה עם המטוסים שנפלו, נפלו שלשה מטוסים בחדשים האחרונים... אחד נעלם לו, אחד ירו בו, והאחרון נפל ככה פתאום, עם הרבה נוסעים...

ת. אני לא יודע מה זה בדיוק עם המטוסים האלה, אבל בודאי ובודאי שזה לא סתם. בודאי ובודאי זה שייך לאיזשהו תיכנון של הרשעים לשגע את העולם. לא כדאי אפילו לחשוב על זה. אבל מי שעולה על מטוס כאשר הוא לא מוכרח - אני ממש נדהם ממנו.

ש. ואלה שבאים עכשיו לארץ...

ת. טוב, הם באים לארץ-ישראל, אז זה יותר שמור כאשר באים לארץ ישראל.

ש. באותה מידה הם מסוגלים גם כן לנסות לשלוח פצצה אטומית רק בשביל ההצגה...

ת. נכון. הם בודאי יזרקו טילים עם ראש-חץ גרעיני אבל זה יהרוג מליונים, מה אכפת להם?! הם ישבו בתוך הבונקרים שלהם [ר' מסר 'היהלום הקטן']. יש בונקרים מדהימים בארצות הברית ובכל העולם, בונקרים ענקיים, עמוקים, שאפשר שמה לשבת ולראות סרטים, וללכת לשחות, כאשר למעלה כולם מתים. וזה לא רק זה. בארה"ב יש בשביל הנשיא וכל הקבוצה שלו, ועוד כמה אנשים, אלה של הצבא וכו', בכל מיני ערים, בונקרים שקושרים אותם אחד עם השני ממש עם כבישים מתחת לאדמה, דו כיווניים!... וזה מספיק גדול ורחב בשביל להכניס שמה סמיטריילרים! אז הם לא חושבים כלום. יש להם בידור שם, יש להם אוכל שם, אפילו מגדלים שם אוכל מתחת לפני האדמה!... ואלו הגוים שגרים בארה"ב – יש להם פחד גדול, אלה שמבינים מה שקורה. והם לא מעט אנשים.

ש. התאווה שלהם זה להרוג בני אדם?...

ת. התאווה שלהם - זה כל התאוות שבעולם, רק תגידו איזה – זוהי התאווה שלהם. התאווה הכי-הכי שפילה – אלה הם התאוות שלהם. הם אנשים עם תאוות של 'בלי גבול' ['בעל פעור']. הגבול - זה הגוף, כי הגוף יכול לעשות עד נקודה מסוימת. אבל הדמיון שלהם זה 'מעל ומעבר', וזה מה שיפיל אותם [איוב י"ב כ"ד: 'מֵסִיר לֵב רָאשֵׁי עַם הָאָרֶץ, וַיַּתְעֵם בְּתֹהוּ לֹא דָרֶךְ...'].

ש. האם הרשות שיש להם מן השמים - זה קשור לעבירות שלנו?

ת. כל הרישעות שלהם שייכת לכל חטא שיש בעולם. כל דבר הכי-שפל, הכי מגעיל שקורה בעולם. וזה פשוט קשה להאמין שקיים במציאות כזה דבר בדור הזה. לאחר מלחמת-העולם-השניה, אז חשבנו, לא רק היהודים - גם הגוים חשבו, שאנחנו 'דור של טובים'..., של 'אנשים תרבותייים'..., 'ציביליזציה'..., 'דמוקרטיה'... - זה הכל שטויות! הכל שטויות. וכיום, שלש-עשרה שנה אחרי הפלת התאומים - אנחנו ראינו התדרדרות רוחנית בכל העולם, בכל קבוצה, שלא היתה כמותה מעולם. אולי בדור המבול. בעצם לא, גם בדור-המבול לא היתה כזו שיפלות.

ש. גם השנה, וזו לא הפעם הראשונה, סגרו בקבר רחל בחג המולד את השטח, סילקו את כל היהודים, והכניסו את הנוצרים אל תוך הקבר. אז הנה, רואים ברור איך שהם משתלטים פה...

ת. הם משתלטים לא-סתם, ועוד מעט תראה פה גם את הפופ. הוא רוצה מאד, הוא והאנשים שמאחוריו, אלה שמעליו, תראה, תראה כמה שהם כל-כך רוצים לשבת פה, כל כך שואפים להראות לעולם שהם יותר חזקים מהקב"ה ח"ו, ואתם תראו, ה' יראה לכולם, הוא יעלה אותנו חזק למעלה [דברים כ"ו י"ט], והוא יראה את הכח שלו, וזה יתן לכל העולם להבין שהעם הזה – אפילו שהוא כזה קטן ו'פיצפון' - יש לו את הקב"ה. וזה יפחיד את כל העולם, עַם פיצפון - נגד כל העולם. אבל הכח הזה – זה רק בגלל שיראו שהקב"ה איתנו ['לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַם קְרֹבוֹ'], לכן הם יפחדו [תהלים פ"ט י"ח]. וזה יעלה כל יהודי ויהודי בעיניהם של הגוים לרמה כזו שאי-אפשר לתאר.

ש. הרי כך כתוב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ויראו ממך'...

ת. בדיוק. בדיוק. נהיה בלי נשק, בלי כלום, אולי מעט נשק, אבל לא כמוהם, אבל בכל זאת – רק יסתכלו, יראו שמאחורי כל יהודי עומד מלאך!... ויפחדו מאד!

ש. ועכשיו אפילו מפריעים, לא נותנים ליהודים להתפלל במקומות הקדושים, איזו מלחמה!...

ת. זהו. אנחנו יותר ויותר מרגישים את זה. ואתם גם ממש תראו יותר ויותר את כל ההשתלטות שלהם על המערכת הבריאותית. אתם צריכים להיזהר מאד, בעיקר המבוגרים צריכים להיזהר, כי אין להם שום בעיה להמית אותם. והם בונים בתי-חולים גדולים, מפוארים, יש להם פתאום כסף מכל מיני כיוונים, וזה לא מהממשלה, זה ממקומות אחרים, זרימה של כסף 'לא-סתם'.

ואתם תתחילו לראות איך שהם משתלטים בכל מקום שהולכים, בכל מקום צריכים תעודות זהות, וכרטיס-אשראי, וצריכים לראות את הבן-אדם, לצלם אותו, הכל 'אינפורמציה', 'אינפורמציה'. ואתם הרי יודעים שכל השיחות שמדברים – זה הכל מוקלט. רק שלא יושבים ושומעים את זה, אבל כשרוצים לחפש משהו על הבן-אדם, מוצאים את זה. לא צריכים איזשהו מכשיר ציתות אלחוטי, יש להם שיטות. הם יכולים לאחסן מיליונים-על-מיליונים-על-מיליונים של שיחות על איזה כרטיס פיצפון. צריכים לדעת איפה כל בן אדם גר וכו', ובודאי הפלאפונים, בתוך הטלפונים עצמם יש להם משהו שאפשר לעקוב אחריהם, ויש להם אפילו טלביזיות שכשמוכרים כתוב עליהם שיש בזה מצלמה וגם משהו שמקליט, אז להזהר מה שמדברים. וגם יש אפילו מכונות-כביסה שכאלו... ובכל מקום יש מצלמות, וזה כבר נאמר לפני הרבה שנים. אנחנו מצולמים מכל הכיוונים. ה' מראה לנו מה זה אומר שאי אפשר להסתתר, כי או ששומעים או שרואים, או שרואים וגם שומעים... הם 'עלינו' - ממש מכל הכיוונים.

ש. האם צריך בגלל החששות מן העתיד להכין מים ואוכל בבית?

ת. צריך אוכל בשביל שבועיים, ואם יהודי אמיתי לא הספיק להכין – אז ה' כבר ידאג לו. ['כִּי אֵין מַחְסוֹר לִירֵאָיו']

ש. מה דעתך על השלג המתקרב...

ת. אני לא יודע, יש לי הרגשה קשה עם זה. אבל אני לא יודע אם זה בגלל המצב הכללי שעומד להיות מאד קשה, עד כמה שאני מרגיש. אבל אני רואה שזה באמת מצב כזה. המצב יהיה קשה - איך שלא יהיה. אני מציע לכולם להתכונן למקרה שיכול אולי להיות שלא יהיה חשמל, כמו אז, וכו', וכו'.

ש. המצב הקשה שדובר כאן – זה בכל העולם או בארץ ?

ת. עכשיו למשל בארה"ב, זה הולך להיות קור-אימים, משהו נורא נורא, ובשטח מאד גדול בארה"ב.

ש. האם הסופה הזו - זה גם כן 'טריק' (משחק) שלהם?

ת. מאד יכול להיות, הם הרי יודעים לשחק עם מזג האויר...

ש. פעם המלחמות היו גלויות וברורות, אבל כיום, בדור שלנו, המלחמות הם נסתרות... לא יודעים מי נגד מי...

ת. אתם טועים מאד. רק המלחמות שהיו בזמן התורה, עד חורבן הבית – אלו היו ברורות, אבל מיד אחרי זה - זה כבר התחיל עם הרשעים האלו. ['ידי עשיו', גיטין נז:]

ש. אנשים לא קולטים בכלל מה שמתחולל 'מאחורי הקלעים'...

ת. נכון, יש הרבה דברים שלא יודעים, אבל זה כבר יותר מאלף שנה שישנו מצב כזה, של מלחמות שלא יודעים מאיפה זה בא. וזה נהיה יותר גרוע מ-1700, או משנת 1650, שאז התחילו הרשעים להשתלט בצורה קשה ביותר. אבל היו אז גם כן צדיקים גדולים וכו' וכו' - בכדי להילחם. והמעניין הוא שבדיוק בתקופה זו - היו הצדיקים הגדולים, הענקיים. בשנות 1700 עד 1800 – (המאה ה-18) אלו היו מאה שנים כל כך מעניינות, כי בהם היו כ"כ הרבה צדיקים, צדיקים ממש ענקיים. ואז התחיל הענין הזה של האדומים, שהם עלו בעזרת יהודים.

ש. איך באמת זה מתקשר שתי התופעות הללו, עלייתם של הרשעים מול הימצאות הצדיקים הרבים הגדולים שחיו בתקופה הזו?

ת. כי ה' רצה להכין אותנו בדור שלנו. הוא הכין אותנו ע"י הצדיקים האלו, שיש לנו כיום לשמוע מה שהם אמרו על הזמן הזה, וזה בדיוק מדויק! ויהיו עוד כל מיני דברים שהם תיארו בפרטי-פרטים שעדיין לא התקיימו - אבל הם יהיו! ['שְׂפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד']

ש. אז הקב"ה הכין לנו תרופה לפני המכה...

ת. בודאי. איך זה שה'חסד לאברהם' ידע בדיוק איך תיבנה מדינת ישראל?!... ממש מעניין. כל כך הרבה זמן, מאות שנה לפני כן!  והיו גם הרבה רבנים שאמרו גם הם הרבה דברים על הרבנים שיהיו לנו בתקופה הנוכחית [הדור האחרון פרק ו', ועוד]. והם אמרו את זה בכוונה ומתוך מטרה שנדע שהם חיו לפנינו שנים רבות, מאה, מאה-וחמשים, מאתים שנה, והם כבר ידעו שכל זה עומד להיות, אז זה כבר אומר משהו!...

 

רדיפת הדת

ש. הצירוף המיוחד הזה שהשנה צום עשרה בטבת, הוא גם יום ה-1 בינואר למניינם מלמד אותנו משהו...

ת. בודאי, ובודאי. הנה עם ישראל בוכה, בוכה על חורבנו של בית המקדש, ואנחנו מרגישים כאן את החורבן פה בארץ, ואפילו בעולם. כאשר בעולם - הגוים יורדים על היהודים, ובא"י - היהודים עצמם יורדים על החרדים, החילונים, המתייונים, היונים, גם הגוים וגם היהודים, אבל ברור לנו שהיוונים רוצים להגיע ולהשתלט פה, והמתייונים - פשוט מגישים להם את המפתח. והיהודים האמיתיים פשוט ישבו, ויתפללו, ויבכו, והבכי שלהם, והסבל שלהם, יביא את הגאולה השלימה [הגאולה ב'-35]. וזוהי המשמעות והחשיבות של השנה הזאת.

ש. בשם החתם סופר מובא שבעשרה בטבת יש פסיקה בבית דין של מעלה שיושבים ודנים על חורבן בית המקדש או בניינו באותה שנה...

ת. עד כמה שאני יודע, הפעם האחרונה שה-1 לינואר והעשרה בטבת באו ביחד, זה היה לפני מלחמת העולם השניה [בשנת תרצ"ט, 1939], ועכשיו זה קורה שוב. וזה לא פשוט, זה סימן של הסוף. זה סימן של מלחמה עולמית, נפילה טוטאלית של המבנה הכלכלי של העולם וההתחלה-ממש של הגאולה השלימה. אז זהו תענית 'עשרה בטבת', זה היום, זה הצום, בשביל הגאולה, ואני בטוח, אני בטוח שזה שהיום הזה נפל ב-1 לינואר, שזה לפי הלוח של ה'אֶדום' היום החשוב ביותר שלהם, זה הסמל של השליטה שלהם [עי' סוכה כט.], זה מראה שהם חוגגים על שטויות - והיהודים יושבים ובוכים על חורבן הבית. וזה מה שיאפיין את השנה הזאת.

ש. ועכשיו הבלאגן עם בתי הדין...

ת. הוֹ, זה עוד דבר מעניין. הנה, נתניהו עושה את עצמו, כאילו, כאילו, שהוא קצת 'יותר בשביל החרדים', שהרשעים-הכי-גדולים – זה היה רק לפיד עם כל הקבוצה שלו... אבל הנה, אין כעת 'כנסת' בדיוק, ופתאום הם לוקחים את כל הכח של בתי הדין... לא ישאר לבית הדין שום כח, כלום.

ש. וגם את שלהם הם הורסים...

ת. נכון, הם לא אוהבים גם את זה, הם רוצים להתפטר גם מזה. הכל צריך להיות בבג"ץ, לא בבד"ץ... ['אִינוּן דַּיָּינִין רֵישֵׁי עַמָּא...']

ש. בג"ץ - זה בגימטריא 'המן'...

ת. מאד מתאים, מתאים ביותר... לא לשכוח לשים את זה...

ש. אז כעת רוצים למחוק לגמרי את כל בתי הדין החרדים, מה שאפילו הגוים לא עשו, לאסור על בתי-הדין להוציא כתבי-סירוב. האם אין זה מלחמה בוטה וגסה כנגד היהדות, בריש גלי?

ת. בטח, בטח, זה עוד חוק נגד ההמשכיות של הדת היהודית שהם רוצים למחוק אותה. אבל אנחנו עשינו את זה לעצמינו, כי גם בתי הדין שלנו, הם בסך-הכל - לא במצב טוב, לא במצב ראוי. לא כולם, אבל הרבה מאד. אנחנו ירדנו, סתמנו את הפה, לא פתחנו, לא דיברנו, אז עכשיו המצב הוא 'מעל ומעבר', אי אפשר בכלל לעשות כלום. ['ונתעוותו הדינין', סוטה מא: ע"ש כה"ע]

אז מה עושים? עכשיו אנחנו צריכים לסגור את עצמינו, לנעול את עצמנו, קבוצות קטנות שלנו, שרוצים אמת ולחיות כמו יהודים, לא צריכים את בתי-הדין הגדולים, לא צריכים, אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים, מה שהתורה מורה לנו לעשות. זה מה שצריך לעשות.

ואתם, כל היהודים, כל היהודים שגרים פה בארץ ישראל, אני מבקש מכם שתפתחו את העינים שלכם, גם החילונים, האם אתם לא מבינים שבלי הקב"ה אין לכם כלום?!... האם אתם לא תופסים שבלי הקב"ה אין כלום... שלא היתה פה מלחמה בארץ ישראל שזה לא היה מבוסס על נס, שבגלל זה הם ניצחו?... האם אתם לא רואים את זה ?! האם אתם סבורים שאתם יכולים להרוס ח"ו את היהדות בחוקים האיומים שמעבירים אותם אחד-אחרי-השני?! האם אתם חושבים שאפשר לחיות כיהודים בארץ 'דמוקרטית' שנקראת 'מדינה יהודית'?!... שטויות! שום מדינה יהודית לא תעמוד. זה יפול. למה? כי מדינה בלי הקב"ה  - זה לא יכול לעמוד ['וְעַד אַרְגִּיעָה לְשׁוֹן שָקֶר'].

ואתם חולמים חלומות-של-שטויות, הזיות, אם אתם סבורים שמלחמה אחת שנלחמתם פה - זה היה בכוחותיכם. הדבר היחיד שעזר לכם לנצח - זה הכח של הקב"ה, זה הכח מן השמים, וזה הכל. שום דבר אחר. כמעט כל חייל, יהודי אמיתי, אפילו אם הוא חילוני, ראה ניסים במלחמות, ניסים גדולים. וחזרו מהמלחמות עם ההרגשה הזאת, של הניסים, של ה', שיש ה'. אבל אחרי זה חזרו לחיים של השטויות היומיומיות, ושכחו. אבל עכשיו – לא תשכחו. עכשיו זה יהיה מר מאד. ואלה שהולכים עם השקר ייעלמו.

ש. כל יום יש דברים מזעזעים חדשים במדינה. עכשיו למשל בירושלים עושים 'קבלת שבת' חילונית עם ריקודים ותזמורת וכו'... ה' ישמור.

ת. אל תאמינו לראש-ממשלה שיגיד שזו "מדינה יהודית" - שהוא מתכוון לעשות מדינה-יהודית. הוא, בשיתוף-הפעולה עם האדומים, מתכוון להרוס את ארץ ישראל, להוציא את הדת היהודית מארץ-ישראל. זו הכוונה פה. ובגלל זה יש את כל החוקים האלה, אפילו שהם רוצים להכניס 'חרדים כביכול' לממשלה. למה לא?!... שגם הם יחתמו על זה... להרוס את הדת ח"ו. ובגלל זה הם רוצים להפוך את המקום הזה, ממש ל'רצונות של עשיו'. זה מה שהם רוצים ['אדום נועץ טלפיו']. אבל ה' לא יתן להם. הם עכשיו נראים 'על הגובה', אבל זה לא יהיה לנצח. ה' יוריד אותם בעתיד-הקרוב. נסבול קודם לכן, אבל אנחנו נצא לעולם החדש, והם לא יהיו חלק של זה ['אָבְדוּ גוֹיִם מֵאַרְצוֹ'].

ש. סיפר לי רב אחד שהוא בדק את לוח-הפעילות של ה'כנסת' המתוכנן בחורף, ולפי התוכנית בכל שבוע יש להם משהו אחר, איזה נושא אנטי-יהודי להתנפל עליו, נגד התורה, הם רוצים לעקור באופן שיטתי את הכל...

ת. כן בטח, הם כבר העבירו הרבה חוקים [תהלים צ"ד: 'יוֹצֵר עָמָל עֲלֵי חוֹק'], הם עדיין לא יָרדו עלינו עם החוקים כל כך, אבל עוד מעט נראה את זה, עוד מעט נראה את זה חזק.

ש. ואנחנו עם הידים הקשורות...

ת. רק ה', רק ה', רק ה'!

ש. אז בעצם הענין של 'חנוכה' עוד לא נגמר...

ת. בדיוק. חנוכה לא הסתיים, אנחנו ממשיכים. עכשיו, בזמן החנוכה עצמו היתה לנו הרגשה כמו של היהודים מהזמן ההוא, שהם היו מתחת לשלטון של היונים והמתייונים, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק האחר, לחלק של המלחמה. וזה יהיה כמו שזה היה – ככה זה יהיה, אבל קצת שונה, כי המצב קצת שונה, אבל פחות-או-יותר אותו הדבר. אבל זה לא יהיה הרבה זמן.

ש. אז נצטרך מסירות נפש....

ת. מסירות נפש נצטרך - בשביל לעשות את המצוות. ['אִם חוֹמָה הִיא', רש"י סוף שיה"ש]

ש. ובכל זה נעזרים על ידי העסקנים, אנשי המפתח... אלה ששולטים בכל מקום...

ת. אנשי מפתח מאד גדולים. גם שופטים, גם רופאים [סומ"ס קידושין], וגם ראשי בתי-חולים, בכל מקום, בכל מקום. הם מרגישים טוב מאד. הם מרגישים שהם 'על הגובה', שהם המנצחים [ישעיהו י"ד: 'אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן']. אבל תהיה להם הפתעה כמו שהיתה לפרעה, כזו הפתעה גדולה כאשר כל המים יפלו על הראש שלהם... [ירמיהו ל' כ"ג]

תשובה והתחזקות

ש. עכשיו מתחילים ימי השובבי"ם, אבל המעניין שבכל הכינוסים וכו', לא מזכירים כמעט את הטהרה והצניעות, שוכחים את הדבר היסודי הזה. איך יכול להיות...?

ת. אני אסביר לכם מה. זה מכוון ע"י הרשעים, הרשעים עִם הע"ר שעובד ביחד איתם להוריד את הרמה של העולם, הרמה הרוחנית, וגם להרוס את האידישקייט, זה מאד חשוב להם לגמור את היהדות. ואיך עושים את זה? בדיוק כמו פעמים רבות בעבר שהם עשו את זה. בעצת בלעם למשל, הם ידעו שהקב"ה שונא זנות, שונא חוסר-קדושה [חלק קו.], אז מה יעשו? לדאוג שכל העולם יהיה בלי קדושה, שכל העולם יהיה ממש בית-זונות, ואז בטח היהודים ידבקו גם כן בזה, ואפילו בקהילות שהיו פעם הכי מפוארות – ישנה בעיה קשה של קדושה, אבל זה הכל בתיכנון כדי להרוס את היהדות.

ש. כמו אז במשתה של אחשוורוש שעשה את זה דוקא בשושן, בשביל להרוס את היהודים - גם עכשיו הם עושים לכולם משתה כזה ענק...

ת. ממש כל העולם. הכל - משתה אחד גדול. ואצל החרדים - אז אולי מושיבים את הנשים-מול-הגברים, ככה איזה מין 'הפרדה' שכזו, ואולי בכלל לא, אבל זה 'כאילו', 'כאילו אנשים חרדים', אבל הקדושה? - שכחו בכלל מה זה, איך זה נראה, ואיך זה מתנהג. ולא רק זה, אנשים עם זקָנים ופיאות ארוכות עושים צחוק ממישהו שרוצה צניעות. ['וּנְגִינוֹת שׁוֹתֵי שֵׁכָר'].

ש. אבל איזה צורה יש לזה כאשר בימי השובבי"ם לא יתמקדו על העיקר...?

ת. אין צורה לשום דבר היום, רק שכל אחד בנפרד צריך להציל את המצב. כל אחד בנפרד צריך להתקשר לקב"ה. ואם אין אחרים שעושים את זה – אז הוא חייב לעשות את זה [אבות ב' ה'].

ש. זה מעבר להגיון שלי, במצב הכ"כ נמוך הזה, איך שייך, האם אפשר להחזיר את עם ישראל אל האמת? לא נתפס לי...

ת. אף אחד מהיהודים לא יכול להחזיר את העם לאמת. ומה שאנחנו יכולים - זה רק להידבק לקב"ה. וכשהקב"ה יהרוס את כל השקר, והוא יחזיר אותנו [רש"י ישעיה ג' י"ח], הוא לא רק יחזיר אותנו, הוא יביא אותנו למשהו הרבה יותר גדול וטוב [ברכות לד: ע"ש], ואז אנחנו נרגיש את הטוב. אנחנו כבר לא יכולים לסדר ולעשות שום דבר, ההשתדלות שלנו זה אך ורק להידבק לקב"ה, ולא לתת לרשעים לשגע אותנו. להידבק לקב"ה - ולא לעזוב. וה' כבר ילחם בהם, ה' כבר ימחוק אותם! [תרגום שיה"ש ח' ד']

ש. אז תפקידנו אם כך - להיבדל מכל מה שצריך להיבדל, גם בתוך הסביבה הפרטית שלנו...

ת. נכון, וזה נקרא 'תשובה' ['תשובת הגדר']. ואפילו הגוים אומרים את זה, אלה שמאמינים, שהדבר היחידי שאפשר לעשות - זה לעשות תשובה. טוב, הם קצת בדרך לא נכונה, נכון, אבל זה הבסיס שבן-אדם יכול להבין.

ש. היו צדיקים שדיברו, אמרו רמזים ברורים על הגאולה בשנת ה'תשע"ו...

ת אמן. אני לא יודע מתי הגאולה, אני רק יודע שזה קרוב ביותר. אני מרגיש את זה בכל גופי ובכל נשמתי. פעם - לא הרגשתי זאת ככה, כל כך חזק. וגם אתם מרגישים את זה, וזה מתגבר. זה לא יכול להימשך - עולם שכזה. [ישעיה כ"ד כ'].

 

ש. קצת חיזוק, עם כל המעברים...

ת. אני רוצה לומר לכם: רק להיות עם ה', זה הכל. ולא לדאוג, לא לדאוג, בכלל לא לדאוג [ר' תרגום ישעיה כ"ח עה"פ 'הַמַּאֲמִין לֹא יָחִישׁ']. רק להיות עם ה'.

ו'לא לדאוג' – זה לא אומר להיכנס למיטה וללכת לישון... זה אומר להידבק אל ה', להתפלל, לדבר אתו, להתייעץ אתו בכל רגע ורגע, לשאול אותו מה לעשות. והוא יראה לכם. מי שמביא את הקב"ה להיות איתו כל הזמן - אז הקב"ה כבר יסדר לו כל מה שהוא צריך ['וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ']. מי שפותח את עצמו ונותן להקב"ה להיכנס - אז הקב"ה יהיה איתו וישמור עליו, וידאג לו בכל דבר ודבר. ואפילו אם הוא לא כך – אבל יהודי אמיתי, שמשתדל מאד, גם בשבילו הוא ידאג בכל דבר ודבר. אבל אלה שהם ע"ר, מתייונים, עשיו, ישמעאל, כל הרשעים - ייעלמו. מה שהם מתכננים לעשות ליהודים - זה מה שיקרה להם [תהלים ז': 'יָשׁוּב עֲמָלוֹ בְרֹאשׁוֹ'], בצורה אמנם קצת שונה - אבל באותו הרעיון.

ש. צריכים להודות לה' שנשארו לנו צדיקים אמיתיים...

ת. ה' לא עוזב אותנו, יש לנו גם צדיקים, וה' יעזור, ואנחנו נזכה לקבל משיח-צדקנו, כל עם-ישראל האמיתי, וניכנס סוף סוף לשלווה אמיתית ולקשר האמיתי עם הקב"ה. [ירמיהו סו"פ ל', קידושין ע:, ע"ש].

 

 

משירבו המסורות...

מקורות: שמות ג': 'אכן נודע הדבר' ברש"י, רמב"ם הל' תשובה ג' ו', רבינו יונה שע"ת ש"ג אות ר' והלאה, טושו"ע חו"מ סי' שפ"ח. רש"י שיה"ש ו' י"ב: 'לא ידעתי... מרכבות עמי נדיב', 'כנסת ישראל מתאוננת לא ידעתי להזהר מן החטא שאעמוד בכבודי בגדולתי, ונכשלתי בשנאת חנם ומחלוקת שגבר במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואריסתובלוס עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות רומי וקבל מידו המלוכה ונעשה לו עבד, ומאז נפשי שמתני להיות מרכבות להרכיב עלי נדיבות שאר אומות'. ור' דבריו הנוקבים של ה'כלי יקר' סוף פרשת בחוקותי (ל"ו כ"ו) עה"פ 'ורדף אותם קול עלה נדף'.

פתיחת הח"ח בספרו: 'אך לבסוף בימי בית שני...', ח"ח כלל ח' סעיף י"ב: 'וְכָל שֶׁכֵּן אִם הוּא הוֹלֵךְ וּמַלְשִׁין עַל יִשְׂרָאֵל בִּפְנֵי נָכְרִים, בְּוַדַּאי עֲוֹנוֹ גָּדוֹל מִנְּשֹא, כִּי הוּא נִכְנָס עַל יְדֵי זֶה בִּכְלַל הַמַלְשִׁינִים, וְדִּינוֹ שָׁוֶה לְאֶפִּיקוֹרֵס וְהַכּוֹפְרִים בַּתּוֹרָה וּבִתְחִיַּת הַמֵתִים, שֶׁגֵּיהִנֹּם כָּלֶה, וְהֵם אֵינָם כָּלִים, כְּמוֹ שֶׁשָּׁנִינוּ בְּמַסֶכֶת ראשׁ הַשָּׁנָה (דף י"ז), עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל לִשְׁמֹר אֶת עַצְמוֹ מִזֶּה עַד מְאֹד. וּמִי שֶׁעוֹבֵר עַל זֶה וְהוֹלֵךְ וּמַלְשִׁין עַל יִשְׂרָאֵל בִּפְנֵיהֶם, הֲרֵי הוּא כְּאִלּוּ חֵרֵף וְגִדֵּף וְהֵרִים יָד בְּתוֹרַת משֶה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, וּכְמוֹ שֶׁנִּפְסָק בְּחֹשֶן מִשְׁפָּט (סימן כ"ו).   

ור' דברי מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל בספר 'שם עולם' חלק ב', השמטות, וז"ל: בחומר עוון מלשינות - כמה גדולה חטאת האדם מי שהולך ומלשין על ישראל לפני עכו"ם, ועוונו גדול מנשוא, ודינו שוה לאפיקורוס והכופרים בתורה ובתחית המתים שגיהנום כלה והם אינם כלים. כמו ששנינו במס' ראש השנה
(דף י"ח.). וכתבו המקובלים, שעונשו עבור זה שיתגלגל בכלב נובח. וכעין זה שמעתי בשם הגר"א זללה"ה. וכך היה המעשה, הגר"א קבל על עצמו ענין גלות, ונזדמן ששכר בדרך עגלה אצל עגלון ישראל, והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך על הערוגות העשויות בצדו, והערוגות היו של עכו"ם, והסתכל העכו"ם מרחוק ורץ לעגלה להכות להגר"א היושב בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו: 'אני אינני פושע בזה, העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי', ונתחזק ולא ענה אותו דבר. ואמר הגר"א אחר כך, שאילו ענהו דבר זה, היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין (כי באמת גם העגלון הוא פטור מן הדין כידוע, ואף אם היה חייב - איננו חייב רק ממון עבור ההיזק ולא הכאות, ונמצא שמגרה לעכו"ם על חבירו ישראל במה שאיננו חייב מן הדין), והיה מוכרח אחר כך לבוא עבור זה בכלב נובח, ולא היה מועיל לו להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו. (כל זה סיפר לי הגאון הצדיק מהר"ר יהושע ז"ל בעה"מ ספר 'חוסן יהושע' ו'מעוז הדת', ששמע כל זה מפי הגאון האמיתי מהר"ר דוד טעביל ז"ל אב"ד דמינסק, ששמע דבר זה מרבו מאור הגולה מהר"ח וואלאז'ין זלה"ה תלמיד מובהק של הגר"א זללה"ה). ומכל זה ידע האדם איך להזהר מענינים כאלו כל ימיו.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6447173 פעמים
היום - 29/09/20