ספרים - לקריאה הורדה והדפסה

  ספרים    שמיעה    גליונות  

 ספרים וקונטרסים:

 קובץ סידרת גליונות קול דממה דקה א'
מגליון 12 עד גליון 30.

 קובץ סידרת גליונות קול דממה דקה ב'
מגליון 31 עד גליון 67.

קונטרס: 'מגלות לגאולה'
חוברת קובץ גליונות קול דממה דקה,
מגליון מס' 68 עד 80.
הערה: הקובץ לא כולל את גליון 75, ואת חלקו השני של גליון 76.


קונטרס: היום הגדול והנורא מתקרב  DOC 
לקט מסרים מן השנים תשס"א - תשע"א
מכיל את רוב המסרים של  קד"ד שבין גליונות מס' 35 - 68

בשופר גדול - כל גליונות קול דממה דקה  

נ
יתן ללחוץ ברשימה שבתחילת הקובץ על שם המסר ולעבור היישר לדף המבוקש,
ו
כמו כן אפשר גם להוריד את הקובץ ולהשתמש בסימניות שב-PDF Reader

להורדה גליונות "קול דממה דקה" בודדים - לחצו כאן כדי לעבור לעמוד הגליונות - 'הפעם באמת'
קובץ הכולל את כל המאמרים והתקשורים משנות תשע"ג-תשע"ד שהופיעו באתר, (מלבד המסרים של מוישל'ה, המובאים בנפרד בעמוד 'הגאולה'). ניתן ללחוץ בטבלה שבתחילת הקובץ על שם המסר ולעבור היישר לדף המבוקש, כמו כן אפשר גם להוריד את הקובץ ולהשתמש בסימניות שב-PDF Reader.


חדש: קובץ 'ירחי לידה', הכולל כעשרים וחמישה מסרים ותקשורים 
מאת בנימין, מנחם ודניאל לשנת תשע"ה.

שימו לב: ניתן להוריד את הקובץ ולהשתמש בחלונית הסימניות 
של תוכנת הפידיאף רידר, בכדי להגיע ישירות לפרק הרצוי.
קוד
בשמחה אנו זוכים לבשר על פירסומו של הקונטרס הראשון בסידרת 'קול דממה דקה', חוברת מס' 1, שיצאה לאור בשנת תש"ס.
מסיבות טכניות חילקנו את הקובץ  למס' חלקים:
הסכמות הרבנים   חלק המאמרים
עם מקורות מחז''ל והספה''ק כולל הסכמות רבנים ומאמר מפורט ''בחינת דברי האוטיסטים על פי חז"ל'' מאת הרה"ג ר' סענדר ערלנגר שליט"א המבאר ההוכחות לאמיתות התקשורת עם פגועי המח והמקורות לתופעה זו בחז"ל ובספה"ק, וגם מספר בהרחבה הוכחות שראה המחבר בעצמו בתקשוריו עם אוטיסטים.

מסרים חשובים לדורנו מאוטיסטים ופגועי מח
כולל מקורות, הסכמות הרבנים ומאמרים על התופעה. 

חדש: קונטרס קול דממה דקה 3:
חוברת זו נערכה ע"י הרב זקס זצ"ל ומכילה מאמרים בעברית ובאנגלית.

כמו כן כוללת החוברת במקורה את גליונות קוד"ד ממספר 14 עד 21.
מסיבות טכניות השמטנו את הגליונות האלו. 
ניתן לקרוא את הגליונות בעמוד 'גליונות'
וכן בחוברת 'בשופר גדול' המופיעה בראש העמוד שם.

גליון מיוחד בענין ''עגל הזהב''
עגל הזהב הוא עיקר עצת היצר הרע היום והנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים. המסרים שבחוברת זו מראים איך עגל הזהב גורם קודם לשטחיות וחוסר סיפוק מרוחניות (''מלומדה'') ואחר כך לאנוכיות, שנאת חינם, מחלוקת והתדרדרות ועוד.. בסופו של דבר כל זה מביא לעונשי שמים רבים שאנחנו רואים היום רח''ל כגון פיגועים, מחלות, טרגדיות, אסונות, מלחמות תאונות דרכים וכו'.  

לקט גליונות ומאמרים בענייני 'שק ואפר' 

הקונטרסים "קול דממה דקה" יצאו לאור בעריכת הרב א. זקס זצ"לחוברת 'המילים האחרונות לדור אחרון' - חלק א'
 בקרוב בס"ד


חוברת 'המילים האחרונות לדור אחרון' - חלק ב'
 בקרב בס"ד
קישור לאתר היברו בוקס שם מופיעה חוברת זו.חוברת 'המילים האחרונים לדור אחרון' - חלק ג'
 בקרוב בס"ד


יצאו לאור ע"י "תומר דבורה"
הסכמת רבי שמואל קמינצקי שליט"א מופיעה בקובצי ההסכמות באנגלית. ר' בהמשך העמוד.הספרים הבאים, דניאל 1 עד דניאל 4 מכילים את כל הטקסט של פרקי אתר dani18.com כפי שהופיעו באתר, לפי סדר הפירוט המופיע כדלהלן.  ניתן להוריד כל אחד מארבעת הספרים בפורמט doc או בפורמט pdf.


 דניאל      פרקים  1 - 30               PDF     DOC

 דניאל 2   פרקים  31 - 71              PDF      DOC

 דניאל 3   פרקים  72 - 114       PDF      DOC

 דניאל 4   פרקים  115 - 144    PDF      DOC
 
לצפיה והורדה "פרקים בודדים" -לחצו כאן עמוד 1 עמוד 2 או לחדשים יותר בעמוד הבית-
 קונטרס: מהרה שובו ישראל חביבים
קובץ מסרים מאת בנימין

חוברת: מלחמת העולם השלישית
לקט מאמרים מאת בנימין
יצאו לאור על ידי 'ארגון בחגוי הסלע'


 קובץ המסרים של בתיה   DOC 
כינוס וריכוז מאמריה העמוקים והמאלפים של בתיה ע"ה, 
וכן מאמרים לזכרה של בתיה ע"ה.


המסרים של מוישל'ה אוחדו כדלהלן:
הגאולה - סידרה א'     , פרקים 1 - 13, חשון עד טבת תשע"ג - DOC
הגאולה - סידרה ב' (1)פרקים 1 - 16, אב תשע"ג עד חשון תשע"ד DOC
הגאולה - סידרה ב' (2)פרקים 17 - 36, כסלו עד אלול תשע"ד  - DOC
 
כל המסרים של מוישל'ה, סידרות א' ב', מהשנים תשע"ד-תשע"ה 

להורדה מסרים בודדת של מוישל'ה -לחצו כאן לעמוד הגלינות של מוישל'ה-  גליה מסרים מעולם האמת
תקציר מתוך הספר גליה, שכתבה אמא של גליה, הגב' שולמית גד ע"ה.
 
כמו כן נערך דף קול דממה דקה מס' 59 לקט קטעים ממסריה של גליה.הכל יודוך
הקונטרס הנפלא והמרגש: "הכל יודוך והכל ישבחוך" - מסר לעם ישראל מאמא,  מסרים שהועברו בתקשור על ידי אשה חשובה וצדקנית אשר בימי חוליה זכתה להעביר לעם ישראל מסרים חשובים ונפלאים על חשיבות ההתעוררות לתשובה שלימה לפני ביאת המשיח ואמירת תהלים בקבוצות. החוברת פורסמה בעשרות אלפי עותקים לפני כ-14 שנים וחוללה הד עצום. כיום אנחנו זוכים לפרסם מחדש את החוברת בסייעתא דשמיאספר 'ונפשי יודעת מאד', מהדורה 2 doc
נכתב ע"י הרב י' סרבניק שליט"א
מכיל את רוב ככל התקשורים החשובים עד לשנת תשנ"ט [מכיל במקורו כ-450 עמודים של מסרים, ראיונות מכתבים מרבנים ומאמרים נפלאים בנושאי התקשורת בתמיכה עם האוטיסטים, ומאמרים עמוקים ביותר בנושאי התקופה]וכמו כן מאמרים המבארים את עומק משמעות התקשורים. הספר שפתח לעולם-היהדות את הצוהר להיקפם ועומקם העצום של המסרים מעולם האמת.
:Livres en français
דניאל בצרפתית
לאור הבקשות הרבות לתרגום לצרפתית, תורגמו

 מספר מסרים של בנימין ודניאל לצרפתית. 

ניתן להוריד את הקבצים, להדפיס ולהפיץ. אין זכויות שמורות.  

המעוניין לעזור להפיץ את הספר בצרפת, נא להתקשר לטלפון: 0526-526-166  או  972-52-652-6166+

הורדה ישירה:

* כריכה חיצונית   * כריכה פנימית    * הספר - פורמט A4   * הספר - פורמט A5
Books in English:

 Daniel 1   PDF      DOC

 
Daniel 2 
  PDF      

 
Daniel 3 
  PDF    
  DOCSecrets of the Soul

FASCINATING EBOOK  -  FREE DOWNLOAD

Facilitaded Communication with Special Reveals Startling Spiritual Mesages
Read online or download this free ebook “Secrets of the Soul" to discover the startling spiritual messages revealed by means of Facilitated Communication, a new method for communicating with the mentally disabled. The warm endorsements of some of the most illustrious gedolei Yisroel who feel that the astounding messages of these children should be taken to heart by all of us show that this is vital information for every Jew in our generation
.

Be prepared to rise up from the mundane issues of everyday life, to delve into a world that is ours, yet is beyond ours, a world of holiness. To read an enlightening review of this book - for BOOK REVIEW Click Here now!!

Dialogs and fascinating messages from a girl suffering from brain-damage and retardation. The moving personal story of a 10-year old girl who begins to communicate with her mother by pointing to letters on a letter board (“Facilitated Communication”).   To read or download the book “Galia” - click hereThe World War III - Booklet
by Bechagvei-HaSela
 

250 Pages:
Discussions With Moishela
5770 - 5775
Introduction Written by Moishela

For individual messages please Click Here
Taken from the book: Secrets of the Soul


'וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ, הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם...ר' ספר הזוהר הק', פרשת וישלח, דף ק"ע ע"א

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7843898 פעמים
היום - 22/04/24